English - Romanian phrasebook, chapter 10: Describing things and people / Descriind lucruri şi oameni

Sunday, January 24, 2010

Chapter 10 of the English - Romanian phrasebook. Now the chapters have doubled in size, with a huge number of examples compared to the previous ones. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9UNIT 10 - DESCRIBING THINGS AND PEOPLE

UNITATEA 10 - DESCRIIND LUCRURI ŞI OAMENI


How do you like it here?
--I like it very much.
--It is very nice.
--I am not used to the cold/the weather/the traffic yet.
Cum îţi place aici?
--Îmi place foarte mult.
--Este foarte plăcut.
--Nu m-am obişnuit încă cu frigul/vremea/traficul.

How long have you been in the U.S.?
--I have been here six months.
--I left Romania in May.
De cît timp eşti în S.U.?
--Sînt aici de şase luni. (Mă aflu aice de şase luni.)
--Am părăsit România în mai. (Am plecat din România în mai.)

How old are you/is he?
--He is 36 years old.
--I am almost 21.
--I was 18 last week.
Cîti ani ai/are el?
--El are 36 de ani.
--Am aproape 21 de ani.
--Am împlinit 18 ani săptămîna trecută.

Are you hungry/thirsty?
--Yes, I am.
--No, I am not.
Eşti flămînd/însetat? (Ţi-e foame/sete?)
--Da, sînt.
--Nu, nu sînt.

Are you ready yet?
--Yes, I am.
--No, I am not.
Eşti gata?
--Da, sînt.
--Nu, nu sînt.

How do you feel?
--I feel fine.
--I don't feel very well.
--So, so.
Cum te simţi?
--Mă simt bine.
--Nu mă simt foarte bine.
--Aşa şi aşa.

(Tasting an American dish for the first time:)
How do you like it?
--It is very good.
--Ive never tasted this before.
--I will have to learn to like it.
--I really don't know yet.
--I'm sorry, I don't think I like it.
(Înercînd un fel de mîncare americană pentru prima dată:)
Cum îţi place?
--Este foarte bună.
--Nu am gustat aceasta înainte.
--Va trebui sa mă obişnuiesc cu aceasta.
--Încă nu pot să-mi dau seama.
--Îmi pare rău, dar nu-mi place.

(Describing Romanian food:)
What does it taste like?
--It is salty/sweet/spicy/sour.
--It tastes almost like...
(Descriind mîncarea românească:)
Ce gust are?
--Este sărăta/dulce/condimentată/acră.
--Are un gust cam ca...

How fast can you type?
--I can type 60 words a minute.
--Not very fast. Only about 40 words a minute.
Cît de repede baţi (scrie) la maşina de scris?
--Pot să bat (scriu) 60 de cuvince pe minut.
--Nu prea repede. Numai 40 de cuvinte pe minut.

(At the border shop/beauty parlor:)
How do you like your hair cut?
--I want it short/medium/long/very long/over the collar.
(La frizerie:)
Cum doreşti şă te tund?
--Vreau să fiu tuns scurt/mediu/lung/foarte lung/peste guler.

What kind of apartment are you looking for?
--I am looking for a one-bedroom/two-bedroom apartment.
--I am looking for an efficiency/studio apartment.
Ce fel de apartament cauţi?
--Caut un apartament cu un dormitor/două dormitoare.
--Caut un studio.

What kind of car are you planning to buy?
--I am planning to buy a small car/large car/station wagon/pickup truck.
Ce fel de automobil planuieşti să cumperi?
--Plănuiesc să cumpăr o maşină mică/mare/combi, brek/camion.

Are you planning to buy a new car or a used one?
--I am planning to buy a used/new one.
Iţi face planul să cumperi o maşină nouă sau una veche?
--Plănuiesc să comprar o maşină veche/nouă.


(About a new friend:)
What is he like?
--He is very nice.
--He has a good personality.
--He is very funny.
--He is a lot of fun.
--I can't tell. He is very quiet.
(Despre un prieten nou:)
Cum este?
--Este foarte drăgut.
--Are o personalitate agreabilă.
--Este foarte glumeţ.
--Este foarte amuzant.
--Nu-mi dau seama. Este foarte tăcut.

What does he look like?
--He is short/tall.
--He has black/brown/blond hair.
--He has a beard/mustache.
--He is dark-skinned/light-skinned.
Cum arată?
--Este scund/înalt.
--Are păr negru/castaniu/blond.
--Are barbă/mustaţă.
--Are pielea închisă/deschisă.

Is he old or young/heavy or slim?
--He is old/young.
--He is about 30 or 35.
--He is heavy/slim.
--I really don't know.
ESte bătrîn sau tînăr/gras sau slab?
--El este bătrîn/tînăr.
--Are între 30 şi 35 ani.
--El este gras/slab.
--Chiar nu ştiu.

What is the matter with him?
--He is upset over something.
--He is sick.
--He is worried about his family.
Ce s-a întîmplat cu el?
--L-a suprărat ceva.
--Este bolnav.
--Este îngrijorat pentru familia lui.

How long do I have to wait?
--You will have to wait about 15 minutes/two weeks.
--It won't be long.
--Only a few minutes.
Cît de mult trebuie să aştept?
--Trebuie să aştepţi cam 15 minute/două săptămîni.
--Nu va dura mult.
--Doar cîteva minute.

How is his English?
--It is very good.
--It is fair.
--It is not very good.
Cum este engleza lui?
--Este foarte bună.
--Este bonă.
--Nu este foarte bună.

How do you like your coffee/your eggs?
--I like it black/with cream/with sugar/with cream and sugar.
--I like them scrambled/soft-boiled/hard-boiled.
Cum îţi place cafeau/ouăle?
--Îmi place neagră/cu lapte/cu zahăr/cu lapte şi zahăr.
--Îmi plac omletă/fierte moi/fierte tare.

(Talking about a lost suitcase)
How big was it?
--It was this big.
(Vorbind despre un geamantan pierdut:)
Cît era de mare?
--Era atît de mare.

What color was it?
--It was blue.
Ce culare era?
--Era albastru.

How far is it from here?
--It is three blocks from here.
--It is a 10-minute walk from here.
--It is close by/not far.
--It is a long way from here.
Cît de departe este de aici?
--Cam trei strazi de aici.
--Este cam la 10 minute de mers pe jos de aici.
--Este aproape/nu este departe.
--Este un drum lung/este departe de aici.

(Trying on a coat:)
How does it fit?
--It is too large/small.
--It fits me perfectly.
--I don't like the style.
--It doesn't look good on me.
(Încercînd o haină:)
Cum îţi vine?
--Este prea mare/mică.
--Este tocmai bună. (Îmi vine bine.)
--Nu îmi place stilul ei/modelul.
--Nu arată bine pe mine.

(About the quality of a watch:)
Is this a good one?
--Yes, it is a very good one.
--It is not the best.
--It is a cheap model.
--It is cheap, but runs well.
(Despre calitatea unui ceas de mînă:)
Este unul bun?
--Da, este foarte bun.
--Nu este cel mai bun.
--Este un model ieftin.
--Este ieftin, dar merge bine.

(Referring to an object:)
Is it very expensive?
--Yes, it is very expensive.
--No, it is not very expensive.
--It's cheap.
(Referitor la un obiect:)
Este foarte scump?
--Da, este foarte scump.
--Nu, nu este foarte scump.
--Este ieftin.

How is the weather?
--It is hot/cold/windy/raining/snowing.
Cum este vremea?
--Este cald/frig/vînt/ploios/ninge.

(Referring to a machine:)
What is wrong with it?
--It doesn't work.
--Something is wrong with it.
--It needs to be fixed.
(Referitor la o maşină:)
Ce este stricat la ea?
--Nu funcţionează.
--Ceva este stricat la ea.
--Trebuie reparată.

(Talking about a sick friend:)
How is he?
--He is still sick.
--He is a little/much better.
--He is all right now.
(Vorbind despre un prieten bolnav:)
Cum se simte?
--Este încă bolnav.
--Se simte ceva mai bine/mult mai bine.
--Se simte bine acum. (S-a făcut bine.)

Is it all right to sit here/to use this?
--It is all right.
--Don't.
Pot să mă aşez aici/să folosesc aceasta?
--Da, poţi.
--Nu. (Nu se poate.)Some common descriptions (calificative):

good - bun
bad - rău
new - nou
old - vechi
hot - cald
cold - frig
clean - curat
dirty - murdar
expensive - scump
cheap - ieftin
high (object only) - sus
tall (object or person) - înalt
low (object only) - jos
short (Object or person) - scurt, scund
heavy - greu
light - uşor
far - departe
near - aproape
dry - uscat
wet - ud
fast - repede
slow - încet
thick - gros
thin - subtire
long - lung
short - scurt
old - bâtrîn
young - tînăr
large - larg, mare
small - mic
strong - puternic
weak - slab
hard - tare
soft - moale
easy - uşor, facil
wide - larg
narrow - îngust
deep - adînc
shallow - superficial/neadînc
beautiful - frumos
ugly - urît


Some colors (unele culori):

white - alb
red - roşu
yellow - galben
purple - purpuriu
pink - roz
black - negru
blue - albastru
green - verde
grey - gri, cenuşiu
brown - maro, bronzat, cafeniu


Some common descriptions of a person (cîteva caracteristici personale):

happy - fericit
sad - trist
kind - bun, blînd
unkind - rău
polite - politicos
impolite - nepoliticos
careful - grijuliu
careless - nepăsător
generous - generos
selfish - egoist
cheerful - vesel
worried - îngrijorat
calm - calm
upset - supărat
smart - deştept
stupid - stupid
dumb - prost
intelligent - inteligent
afraid - speriat, fricos
brave - curajos
lazy - leneş
hard-working - harnic
pleasant - plăcut, agreabil
unpleasant - neplăcut
lucky - norocos
unlucky - nenorocos
frank - deschis, franc
reserved - rezervat
sincere - sincer
dishonest - necinstit
broke - făra de bani, lefter
poor - sărac
wealthy - bogat
tall - înalt
short - scund
fat - gras
thin - slab, subţire
patient - răbdător
impatient - nerăbdădtor
nice - drăguţ
mean - rău, josnic
angry - mînios, supărat
glad - bucuros, fericit
shy - ruşinos, timid
outgoing - sociabil
fair - just, rezonabil
unfair - necinstit
thirsty - însetat
hungry - flămînd
full - plin, sătul
tired - obosit
sleepy - adormit, somnoros
rested - odihnit
hot - fierbinte
cold - rece
hurt - rănit
well - bine, sănătos
sick - bolnav
alive - in viaţă

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP