English - Romanian phrasebook, chapter 5: Converting weights and measures / transformînd greutăţi şi măsuri

Thursday, January 21, 2010

Chapter 5 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4.


UNIT 5 - CONVERTING WEIGHTS AND MEASURES

UNITATEA 5 - TRANSFORMÎND GREUTĂŢI ŞI MĂSURI


1 inch - 1 incie/ţol
1 foot - 1 picioare
1 yard (3 feet) - 1 iard (3 picioare)
1 mile (1760 yd.) - 1 milă (1760 iarzi)

1 millimeter = 0.04 inch --- 1 milimetru = 0,04 ţol
1 centimeter = 0.40 inch --- 1 centimetru = 0,04 ţol
1 meter = 3.30 feet --- 1 metru = 3,30 picioare
1 kilometer = 0.62 mile --- 1 kilometru = 0,62 milă

1 teaspoon - 1 linguriţă
1 tablespoon - 1 lingură
1 fluid ounce - 1 uncie lichidă
1 cup (8 fluid ounces) - 1 ceaşcă, pahar (8 uncii lichide)
1 pint (2 cups) - 1 pintă (2 ceşti, pahare)
1 quart (2 pints) - 1 sfert de galon (2 pinte)
1 gallon (4 quarts) - 1 galon (4 sferturi de galon)
1 liter (1.06 quarts) - 1 litru (1,06 sferturi de galon)Pentru transformarea gradelor Fahrenheit în Celsius: (Fahrenheit - 32) x 5/9.
Pentru transformarea gradelor Celsius în Fahrenheit: (9/5 x centigrade) - 32.

1 ounce (1 oz.) - 1 uncie
1 pound (1 lb.) - 1 pfund / livră
1 ton (2000 lbs.) - 1 tonă

1 gram = 0.035 ounce --- 1 gram = 0,035 uncie
1 kilogram = 2.200 pounds --- 1 kilogram = 2,200 livre
1 metric ton = 1.100 tons --- 1 tonă metrică = 1,100 tone

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP