English - Romanian phrasebook, chapter 2: useful forms of etiquette (formule utile de eticheta)

Wednesday, January 20, 2010

Chapter 2 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1.UNIT 2 - USEFUL FORMS OF ETIQUETTE

UNITATEA 2 - FORMULE UTILE DE ETICHETA

Hello. (or Hi.)
Salut (sau noroc.)

Good morning.
Bună dimineaţa.

Good afternoon.
Bună ziua.

Good evening.
Bună seara.

Goodbye.
La revedere.

Good night.
Noapte bună.

How are you? -- I am fine, thank you. And you? / I am fine, too.
Ce mai faci? -- Bine, mulţumesc. Şi tu? / Şi eu bine, deasemenea.

Thank you (very much.). -- You are welcome. / Don't mention it.
Mulţumesc (foarte mult). -- Cu plăcere. / Pentru nimic.

*Thanks.
Mulţumiri.

*Thanks a lot.
Mulţumesc mult.

Excuse me.
Iartă-mă.

Pardon me.
Pardon.

I am sorry.
Regret/îmi pare rău.

That is very good.
Aceasta este foarte bine.

Congratulations.
Felicitări.

My name is...
Numele meu este...

This is Mr. ...
Acesta este Domnul (Dl.) ...

This is Mrs. ...
Aceasta este Doamna (Dna.) ...

This is Miss...
Aceasta este Domnişoara (Dşoara.)...

I am pleased to meet you.
Îmi pare bine de cunoştinţă.

Please come in.
Poftiţi înăuntrul, vă rog.

Please sit down.
Luaţi loc, vă rog.

*Good luck.
Noroc.

Have a good trip.
Călătorie plăcută.

*Have a good day. -- Thank you. You, too.
Vă doresc o zi plăcută. / Mulţumesc frumos. Şi ţie de asemenea.

*So long.
Pe curînd.

*I'll see you later.
Ne vedem mai tirziu / pe curînd.

*Take care.
Cu bine.

Thank you. That's very nice of you.
Mulţumesc. Este foarte drăguţ din partea dumitale.

*May I help you?
Pot să te ajut?


Note: Phrases marked with an asterisk (*) are those you may hear Americans use when they speak to you. to use them correctly yourself, you need to know more English.

Notă: Propoziţiile marcate cu asterisk (*) sînt acelea pe care probabil le vor folosi americanii cînd vorbesc cu tine. Pentru folosirea lor corectă va trebui să cunoşti mai multă engleză.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP