English - Romanian phrasebook, chapter 8: Dealing with time / privitor la timp

Friday, January 22, 2010

Chapter 8 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.


UNIT 8 - DEALING WITH TIME

UNITATEA 8 - PRIVITOR LA TIMP


What time is it? (or Do you have the time?)
--It is 9:15 (nine fifteen).
--It is ten minutes to five (4:50).
--It is three thirty (3:30).
--It is a quarter to seven/six forty-five.
Cît este ceasul? (sau Cît aveţi ora?)
--Este 9:15 (nouă şi cincisprezece minute).
--Este cinci fără zece minute (4:50).
--Este trei şi (jumătate) treizeci.
--Este şapte fără un sfert / sase patruzeci şi cinci.

What time do I have to be there?
--At three o'clock.
La ce oră trebuie să fiu acolo?
--La ora trei.

What time will the bus be here?
--It will be here in about ten minutes.
Cînd va sosi autobuzul?
--Va fi aici în aproximativ zece minute.

What time do you close?
La ce oră închideti?

What time do you open in the morning?
La ce oră deschideţi dimineaţa?

Are you open on Saturdays and Sundays?
Ţineţi deschis sîmbăta şi duminica?

We are early.
Sîntem devreme.

We are late.
Sîntem întîrziati.

What is the date today? (or What day of the month is this?)
--It is Thursday, the 18th (eighteenth).
Ce dată este astăzi (sau Ce zi a lunii este aceasta?)
--Este marti, 18 (optsprezece).

What day of the week is this?
--It is Wednesday.
Ce zi a săptămînii este aceasta?
--Este miercuri.

What day/date did you arrive in the United States?
--I arrived on April 21st (twenty-first).
În ce zi/la ce dată ai sosit în Statele Unite?
--Am sosit la douăzeci şi unu aprilie.

When did you arrive in the United States?
--I arrived in the United States in April, 1980.
--I arrived in the United States recently.
Cînd aţi sosit în Statele Unite?
--Am sosit în Statele Unite în aprilie, 1980.
--Am sosit în Statele Unite recent.

When will it be ready?
--It will be ready Friday.
Cînd va fi gata?
--Va fi gata vineri.

How long have you been in the U.S.?
--I have been in the U.S. 6 months.
De cît timp sînteţi în Statele Unite?
--Sînt in S.U. de 6 luni.

How long will it take?
--It will take three days.
--It will take a lot of time.
Cît de mult timp va dura?
--Va dura trei zile.
--Va dura foarte mult timp.

Have you been here very long?
--I have been here only a short time.
Eşti de mult timp aici?
--Sînt aici de puţin timp.

He's been in the U.S. a long time.
El este de mult timp în S.U.

Will it take a long time?
Va dura mult?


Useful terms - termeni utili

day - ziuă (zi)
night - noapte
morning - dimineaţă
noon - amiază
afternoon - după amiază
evening - seară
hour - oră
minute - minut
second - secundă
Sunday - duminică
Monday - luni
Tuesday - marţi
Wednesday - miercuri
Thursday - joi
Friday - vineri
Saturday - sîmbătă
week - saptămînă
weekend - sfîrşitul săptămînii
month - lună
year - an
today - astăzi
tomorrow - mîine
day after tomorrow - poimîine
yesterday - ieri
next week - săptămîna viitoare
last week - săptămîna trecută
next month - luna viitoare
last month - luna trecută
next year - anul viitor
last year - anul trecut

January - ianuarie
February - februarie
March - martie
April - aprilie
May - mai
June - iunie
July - iulie
August - august
September - septembrie
October - octombrie
November - noiembrie
December - decembrie

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP