English - Romanian phrasebook, chapter 7: Dealing with money / privind banii

Friday, January 22, 2010

Chapter 7 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6.UNIT 7 - DEALING WITH MONEY

UNITATEA 7 - PRIVIND BANII

dollar - un dolar

half-dollar, fifty cents - un jumătatea de dolar, cincizeci de cenţi

quarter, twenty-five cents - un sfert de dolar, douăzeci şi cinci de cenţi

dime, ten cents - zece cenţi

nickel, five cents - cinci cenţi

penny/cent - un cent

Do you have any money?
--Yes, I have some money.
--No, I don't have any money.
Ai ceva bani?
--Da, am ceva bani.
--Nu, nu am nici un ban.

How much money do you have?
--I have 10 dollars.
--I don't have enough money.
Cîţi bani ai?
--Am 10 dolari.
--Nu am destui bani.

Do you have change for a dollar?
Poţi să-mi schimbi un dolar?

Do you have change for a quarter?
Ai să-mi schimbi douăzeci şi cinci de cenţi?

Do you have change for a one/a five?
Ai să-mi schimbi un dolar/cinci dolari?

How much do I owe you?
--You owe me three dollars and thirty-five cents.
Cît îţi datorez?
--Îmi datorezi trei dolari şi trezeci şi cinci de cenţi.

How much would it cost?
--It would cost a lot of money.
Cam cît costă?
--Costă o grămadă de bani.

You gave me a dime too much.
Mi-ai dat cu zece centi mai mult.

I'm afraid you made a mistake.
Mi-e frică că ai făcut o greşeală.

How much is this?
--It's $1.95 (one ninety-five) plus tax.
--It's $1.95 including tax.
Cît costă?
--Costă un dolar şi nouăzeci şi cinci de centi, plus taxa.
--Costă un dolar şi nouăzeci şi cinci de centi incluzînd taxa.

Does this include tax?
Aceasta include taxa?

Will you take a check?
Accepţi un cec?

Here is my identification.
Aceasta este cartea mea de identitate.

(At the post office:)
I would like to buy a money order, please.
(La un oficiu poştal)
Doresc să cumpăr un mandat poştal.

(At the bank:)
I would like to open a checking account.
(La bancă:)
Doresc să deschid un cont în bancă.

I would like to open a savings account.
Doresc să deschid un cont de economii.

I would like to deposit some money in my account.
Doresc să depun banii în contul meu.

I would like to withdraw some money.
Doresc să scot ceva bani.

I would like to cash this check, please. I have an account here.
Doresc să schimb acest cec în bani. Am un cont aici.

Here is my name and my account number.
Aici este numele meu si numărul contului meu.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP