Ecclesiastes in Bulgarian: 7:1 - 7:4

Saturday, April 19, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 7:1 Добро име струва повече от скъпоценно миро.
  И денят на смъртта - повече от деня на раждането.
Добро (good) име (name) струва (is worth) повече (more) от (than) скъпоценно (precious) миро (ointment).
И (and) денят (the day) на (of) смъртта (the death) - повече (more) от (than) деня (the day) на (of) раждането (the birth).

 • 7:2 По-добре да отиде някой в дом, където жалеят за умрял,
  отколкото да отиде в дом на пируване;
  защото това е кончината на всеки човек
  и живият може да го вложи в сърцето си.
По-добре (better) да (to) отиде (go) някой (somebody) в (to) дом (house), където (where) жалеят (mourn) за (for) умрял (dead),
отколкото (than) да (to) отиде (go) в (to) дом (house) на (of) пируване (feasting);
защото (for) това (this) е (is) кончината (the end?) на (of) всеки (every) човек (man)
и (and) живият (the living) може (can) да (to) го (this) вложи (take?) в (to) сърцето си (his heart).

 • 7:3 По-полезна е печалта от смеха;
  защото от натъжеността на лицето сърцето се развеселява.
По-полезна (better) е (is) печалта (the grief) от (than) смеха (mirth);
защото (for) от (from) натъжеността (the sadness) на (of) лицето (the face) сърцето (the heart) се развеселява (is cheered up).

 • 7:4 Сърцето на мъдрите е в дома, където жалеят,
  а сърцето на безумните е в дома на веселие.
Сърцето (the heart) на (of) мъдрите (the wise) е (is) в (in) дома (the house), където (where) жалеят (mourning),
а (but) сърцето (the heart) на (of) безумните (the fool) е (is) в (in) дома (the house) на (of) веселие (merriment).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP