Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 5:13 - 5:20

Sunday, April 20, 2008

Good, only four chapters left. I think I know what I'm going to do next after I finish Ecclesiastes in Ido. It'll be a nice surprise.

  • 5:13 Esas malajo severa quan me vidabas sur la suno: richaji qui esas amasigita da la posedanto, a sua detrimento.
  • 5:14 Kande ica richaji perdesis per mala koloko ed ilu divenis patro di un filiulo, esis nulo por entratenar ilu.
  • 5:15 Quale ilu venis nude de la utero di sua matro, tale ilu retroiros, quale ilu venis. Ilu prenos nulo ek la frukto di sua laboro quon ilu povas prenar en sua manuo.
  • 5:16 Ico anke esas malajo severa--exakte quale viro naskas, tale ilu mortos. Do quo esas la avantajo ad ilu qua laboregas por la vento?
  • 5:17 En omna parto di sua vivo ilu manjas anke en tenebro kun granda vexado, maladeso ed iraco.
  • 5:18 Ico esas to quan me regardas kom kozo bona e konvenanta: manjar, drinkar, e joyar su ipsa en omna sua laboro en qua ilu laboregas sub la suno dum la poka yari di sua vivo donita da Deo; pro ke ico esas ilua rekompenso.
  • 5:19 Pluse, pri omna viro a qua Deo donabas richaji e havaji, Ilu donas ad ilu anke la povo manjar de oli e recevar sua rekompenso e joyar en sua laboro; ico esas la donacajo di Deo.
  • 5:20 Pro ke ilu ne ofte konsideros la yari di sua vivo, nam Deo okupas ilu kun la joyo di ilua kordio.


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP