Ecclesiastes in Bulgarian: 5:14 - 5:17

Monday, April 14, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 5:14 и онова богатство се изгубва чрез злополучен случай
  и не остава нищо в ръката на сина, когото е родил.
и онова (but?) богатство (riches) се изгубва (are lost) чрез (through) злополучен (unlucky) случай (occasion)
и (and) не (not) остава (remain) нищо (nothing) в (in) ръката (the hand) на (of) сина (the son), когото (whom) е (is) родил (one's own?).

 • 5:15 Както е излязъл от утробата на майка си,
  гол ще отиде пак, както е дошъл,
  без да вземе нищо от труда си,
  за да го занесе с ръката си.
Както (as) е (is) излязъл (come out?) от (from) утробата (the womb) на (of) майка си (his mother),
гол (naked) ще (will) отиде (go?) пак (again), както (as) е дошъл (he came?),
без (without) да (to) вземе (take) нищо (nothing) от (of) труда си (his labour),
за (for) да (to) го (it) занесе (carry?) с (in) ръката си (his hand).

 • 5:16 Още и това е тежко зло,
  че по всичко, както е дошъл, така и ще си отиде;
  и каква полза за него, че се е трудил на вятъра?
Още и (also) това (this) е (is) тежко (heavy) зло (evil),
че (that) по (on) всичко (all), както (as) е дошъл (he came), така (so) и (also) ще (will) си отиде (go);
и (and) каква (what) полза (profit) за (to) него (him), че (that) се е трудил (has laboured) на (for) вятъра (the wind)?

 • 5:17 Още и през всичките си дни яде в тъмнина
  и има много досада, болест и негодуване.
Още и (also) през (through) всичките (all) си дни (his days) яде (he eats) в (in) тъмнина (darkness)
и (and) има (has) много (much) досада (weariness), болест (illness) и (and) негодуване (indignation).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP