Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 7:18 - 7:29

Monday, April 14, 2008

Done chapter 7! That means I'm done over half of the whole book. I think I'll put chapters 7 through 12 into one post today or tomorrow.

 • 7:18 Esas bona ke tu sizas un kozo e ne desprenas la altra; pro ke to qua timas Deo ekvenas kun la omna du.
 • 7:19 Sajeso fortigas saja viro, plu multe kam dek regnanti qui esas en urbo.
 • 7:20 Vere, ne esas yusta viro sur la tero qua omnatempe facas boneso e nultempe pekas.
 • 7:21 Anke, ne prenez serioze omna paroli, por ke tu ne askoltos tua servanto qua maledikas tu.
 • 7:22 Pro ke tu anke komprenabas ke tu simile maledikabas altri.
 • 7:23 Me probis omna ico kun sajeso, e me dicis, "Me esos saja," ma ol esis fora de me.
 • 7:24 To qua esabas esas fora, ed extreme misterioza. Qua povas olun deskovrar?
 • 7:25 Me duktis mea mento pro savar, explorar e serchar sajeso ed un expliko, e savar la maleso di stulteso e la foleso di dementeso.
 • 7:26 E me deskovresas ke plu bitra kam morto esas la muliero, la kordio di qua esas kaptili e reti, e la manui di qua esas kateni. To qua esas agreabla a Deo eskapos de elu, ma la pekero kaptesos da elu.
 • 7:27 "Videz, icon me deskovresas," dicas Kohelet, "adjuntante un kozo ad altro por troval expliko,
 • 7:28 quan me ankore serchas ma ne deskovrabas. Me trovabas un viro inter un mil, ma me ne trovabas muliero inter omna ici.
 • 7:29 "Videz, me trovabas nur ico, ke Deo facis homi sincere, ma li perserchabas multa artifici.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP