"Idistaro.com - La hemo por omna idisti en la mondo" from November 2007 to November 2008

Friday, October 31, 2008

Idistaro.com used Drupal.

Here's just about all the content published on idistaro.com over the year it existed, from November 2007 to November 2008:


Bonveno!

Bonveno ad Idistaro.com! Ni omna savas ke Ido esas bona linguo, ma linguo kun granda problemo: la manko di bona, bela situi por montrar la linguo. Preske omna situi en e por Ido esas en situi gratuita, kun olda desegnuri, edc. La skopo di Idistaro.com esas tre simpla - situo en qua omna Idisti povas skribar, diskutar, e prosperigar la linguo.

Ica situo esas la mea ma me kreis ol por omna Idisti, e se vu havas opiniono pri quale la situo devas esar, skribez sen hezito. Omna opinioni esas bonvenanta, se li esas en o pri Ido (do, vu darfas skribar en altra lingui anke pri Ido).Ido en Pola Radio

(Ico esas probo di skribajo de hike: http://groups.yahoo.com/group/idolisto/message/16652)

Kara JCR,

"Inter aliaj kontribuoj en la novembra "La Ondo de Esperanto", en kiu multas tiuj dediĉitaj al la kulturo kaj literaturo ni menciu krome la datrevenan artikolon de Reinhard Haupenthal okaze de la 100-jara jubileo de Ido – kiel gloraj tagoj pasis jam delonge, kiel substrekas la aŭtoro, alvokante tamen ke tiu datreveno fariĝu okazo por aperigi detalajn studojn pri Ido kaj ties ĉefaj pratagonistoj, kiu ja kunformas nian historion."

Probo

Ico anke esas probo. ^^

Respondo

Respondo a la probo.Probo

Ico esas probo dil blogo-sistemo.La Uzbeka linguo - la maxim facila en la mondo? Pt. 1

Dum la lasta monati me studiabas la Turkiana linguo e multe prizas ol. Por me, qua savas la Japona e la Koreana lingui, la Turkiana esas multe simila e me prizas la vortifado anke, qua esas tre simila ad Ido.

bilmek - savar
bilgi - savo

gazete - jurnalo
gazeteci - jurnalisto

yardım - helpo
yardımcı - helpanto

En la Turkiana linguo, tamen, esas harmonio dil vokali qua forsan povus esar desfacila, e literi diakritika. Exemple:

esma = inci, ma kun harmonio dil vokali:

bir (un) = birinci (unesma)
iki (du) = ikinci (duesma)

ma

üç (tri) = üçüncü (triesma)

Informo en personala konti adjuntita

Me jus adjuntis nova segmento en via konti por skribar pluse, p.e. vua lando, lingui quin vu parolas, e ret-situo. En ica situo on povas adjuntar irga kozo a la personala konti - quon vi volas vidar en la konti? Evo? De kande esabas Idisto? Maxim prizanta manjajo? Skribez hike se vu havas demando.

Studiante

Nuntempe me studias por laborale acensor, tamen ol semblas desfacila, me ne havas suficanta kurajo, preske sempre me esas fatigita.
Me esas (la Hispani komprenos me) kategorio C e me volas acensar a kategorio B. Unesme me mustas studiar 65 temi, me ja studiis sis tamen me oblivias li facile.
Me preferas lektar jurnali: elmundo, correiodamanha, corrieredellasera, avui, elplural, libertaddigital, ...
De Tenerife, Adrián Pastrana informas a la tota mondo.

Scoop da Woody Allen

Du semani ante nun, nokte, me spektis la filmo "Scoop" da Woody Allen. La chefa aktori esas Woody Allen ipsa e Scarlett Johansson (belega!). Me multe prizis ca filmo, ol esas vibranta komedio, W. Allen jokas pri la morto, pri la Angli, pri quale ne obliviar kozi,...
Rekomendo por Hispani: Me rekomendas askoltar la filmo sen supleanta voci. La voco da Scarlett esas plu multe bona kam la supleanta, plu sensuala.

Probo di libro-funciono

En Idistaro.com semblas ke on povas krear 'libro', pagino en qua multa personi povas kunlaborar. Me volas probar ica funciono kun pagino pri mea hemo-urbo, Calgary (skribita en la Hispana).

La originala Hispana esos en la unesma parto, e sube ni tradukos ol aden Ido. Se vu povas lektar la Hispana, voluntez tradukar la kontenajo aden Ido.

Hispana:

Hurmaava joukkoitsctnurha (Romano)

Me nuntempe lektas la romano di qua titulo esas:

Hurmaava joukkoitsctnurha da Arto Paasilinna. En Ido la titulo povus esar: "Delicoza grupala suocido".

Me prizas..., me duras lektar!!
Adrián Pastrana

Inkluzindaji

Kordiala saluti de Tenerife:
Me opinionas ke vice inkluzar la ligilo Adavane (qua, pos klikir, duktas nulaloke) esus preferinda inkluzar ligilo a Publikaji:

http://es.geocities.com/krayono/publikaji.html

Same, vice "Wikivortaro en Ido" me preferus ligilo a Vortari:

http://es.geocities.com/kanaria1973/vortari.html

Amikale!
Adrián Pastrana

Quale divenar membro di Idistaro.com

Esas tre simpla divenar membro di Idistaro.com.

1: Kliktez sur "Create new account"
2: Che "Username", skribez vua uzanto-nomo.
3: E-mail address esas vua e-posto adreso.
4: Konfirmez la mesajo en vua e-postobuxo, qua havas vua pasovorto. Uzez ol por registragar vu por la unesma foyo (vu povas chanjar la pasovorto pose)

Questioni?

Saluto

Gratuli ad Idistaro.com por la nova situo.^^

Me esas felica renkontrar vi. Me esas Koreano, ma me ne povas skribar en Ido tre bone.

Til revido~

Ka vu povos irar a Germania por la Ido-renkontro en 2008?

Yes, kompreneble
24% (5 votes)
Forsan yes
5% (1 vote)
Se me havos sat pekunio
48% (10 votes)
Forsan no
19% (4 votes)
Altra
5% (1 vote)
Total votes: 21Kati

Qua lando maxim prizas kati? Koreani ne prizas kati tre multe, li pavoras kati e nur recente komencis prizar oli. Talmaniere kati en la strado ne tre prizas homi, ed esas tre desfacila divenar amiko kun kati en la strado. Forsan la situeso chanjos dek yari pose.

Qua lando maxim prizas kati?

La Tri Guti

Tradukuro de Idolinguo aden Romanica
(Una traduction ab lingua Ido)

La tri guti
Las tres guttas

Alba, la bona feino, qua protektas la fianciti,
Alba, la bona fee, qui protege los fidantiatos,

Alba, qua habitas la pupilo blua di la virgini inocenta,
Alba, qui habita la pupilla azura de las virgines innocentes,

pasante ulmatine proxim rozo, audis sua nomo enuncesar da tri guti.
passando un matino presso una rosa, audivi su nomine esser enunciato per tres guttas.

Proximigante su e sideskante en la kordio dil floro, elu questionis gracioze:

Nova idisto

Me ja studiabis Esperanton, e nun me esforcas aprender Ido, linguo qua men surprizas pro sua beleso e strukturo gramatikala. Hodie, la triadekesma di novembro di 2007, me lektis mea unesma lecion en Ido. Me evas sepadek e quar yari: me naskis ye la duadek e duesma di januaro di mil e nonacent e triadek e tri. Quon esas me?
Me esas studento quankam oldulo. Me esas retretata ja depos plu quam duadek yari. Por ke me povez korekte skribar Ido, oportas ke me atence studiez mea lecioni. Me intencas balde lernar la bela Ido.

Kad Ido esas plu preciza kam vua matrala linguo?

Qua esas plu preciza?

En la Angla on povas dicar nur pri he e she, ma en Ido on havas el, il, e lu. Anke la vorti amo ed amoro vice love. Ma en la Koreana linguo (quan me uzas omnadie) ni havas vorti por fratuli e fratini qui esas plu o min evoza kam la parolero. Tamaniere la Koreana povas esar plu preciza kam Ido.

Ed en vua matrala linguo? Kad existas vorti quin vu ne povas expresar en Ido?

Ido! Quale ??

(en la Koreana ed Ido)

1. 처음, 이도어를 어떻게 알게 되었나요?
1. Unesme, quale vu konoceskis Ido?

2.그때가 몇년도 인가요?
2. E kande (qua yaro) vu konoceskis ol?

Şebnem Ferah

http://es.youtube.com/watch?v=EWcW5dAhAt8&feature=related

Kantist(in)o de Turkia. Forsan me tradukos la kontenajo pose hodie kande me havas tempo.

Ş esas pronunciata kom sh en Ido. Ti qui priza el uzas anke Şebo vice Şebnem.

Ka la nexta libro?

Me ja parlektis la romano "Delicoza grupa suocido".
Qua romano vi rekomendas me lektar?.
Me aceptas sugesti!

Future

Probable, future, la personi voyajos tam rapida kam la informajo, to esas, ni esos kapabla voyajar instante. Se me decidus irar, camomente, ad Italia, me povus facar co en poka sekundi.
Tale, ne existos la automobili, nek la treni, nek la avioni, ni iros irgaloke irgamomente.
Komence, la guvernerii intencos interdiktar tala maniero por voyajar ma ol esos neposibla...
Esperinde!

Larry David

Me nur savis pri Larry David ke il esas la kreinto di la sucesoza situesa komedio (Angla: sitcom) Seinfeld. Seinfeld kune Frasier esas mea maxim preferinda komedio, ol esas marveloza, injenioza, ol havas askoltinda dialogi, amuzanta,…
Nu Larry David kreabas komedio pri sua ipsa vivo, ol esas nekredeble amuzanta, tre simpla ma inteligenta samtempe. La titulo di la situesa komedio esas “Curb your enthusiasm” qua povas spektesar en Hispania per la kanalo “TNT” od anke “La Sexta”.

Me prizas Ido !

Me prizas Ido.

Me lernas Ido. :)Hello

Hello, my name is Gerald. I have been learning Ido for a few days and I am really enjoying it. i started to learn Ido because it interests me and I want to expand my knowledge of langauge and Ido semed like a good place to start, but I just recently realized that Ido fits perfectly my religion's call for an international auxilliary language. Esperanto may have more speakers, but one of my religion's leaders said something of Esperanto that leads me to believe Ido is very close to the ideal international auxilliary language:

Me esas nova hike!

Saluto! Me esas nova hika. Me venas ek Germania. Me komencis intense lernar depos forsan du semani. La linguo me tre prizas! Por me es bela surprizo quale aktiva la komuneso di Idisti es. Mikra sed kun multa entuziasmo!

Avan me lernis Esperanto, tale Ido ne esas tro desfacila por me.

Me lernas per la kurso Ido for all. Forsan vi havas konsili por me qua kurso esas bone por lernar la linguo.

Me exkuzas ke me certe facas erori.

Kohelet (Ecclesiastes) en Ido

Hiere me komencis tradukar Kohelet aden Ido en mea blogo:

http://mithridates.blogspot.com/2008/04/kohelet-ecclesiastes-in-ido-129-...

Pro ke me recente tro lektas ta libro (e do sempre komencas kun la unesma chapitro) me decidis komencar kun la 12ma chapitro, do me tradukos ol retroe. Forsan la traduko bezonos du semani.

Lingua Franca Novo wiki

En la sitio wikibooks ni havas LFN wikio. Mitridato havas facita piko nomita Lafamilia.png. Mi facis pli multa piki qual oni povas vidi en http://en.wikibooks.org/wiki/Spanish/Vocabulary/People ke montas homi kun spana etiketi. Posible ni povas uzi tio ci por nova kapitro de LFN wikio. Fizika deskripcio, posible. Bona ideo, malbona ideo?

Nova videi che YouTube

Ica videi ipsa ne esas nova, ma til nun existabis nur che Radio Idia Internaciona hike:

http://es.geocities.com/krayono/radioidia.html

Hiere me deskovresis quale uzar mea Windows Movie Maker sen frequa erori (mea komputoro esas poke stranja), e me quik facis tri videi kom probo. La videi esas trovebla hike:

http://www.youtube.com/watch?v=CRPiHXxH_mA <-- Nokto Ploras

http://www.youtube.com/watch?v=K-wqys8AqUY <-- Mea Vido-cirklo

http://www.youtube.com/watch?v=T_w7XPWjnW0 <-- Esas dua Hispania (poemo)

Etimologio dil vorto "junglo"

Recente, en la grupo posta_Mundi on trovas interesiva diskuto pri vorti quale bosko, foresto, silvo, junglo, e. c., qui povas havar simila senso. Hike me nur komentas pri la vorto junglo, qua venas del vorto "jungle" del angla ed franca lingui. Segun Webster's Collegiate Dictionary (5ma edituro), lua origino es de la Hindi linguo, ed ta vorto venas de "jangala" de la Sanskrit. Tale, on trovas exemplo di vorto de la Hindi ed Sanskrit lingui en nia linguo internaciona.

La chokolado Toblerone evas ja cent yari

La chokolado Toblerone esis kreuro di idealista samideano Theodor Tobler (1876-1941) ye la 18ma di Januaro 1908

Yen ligilo aden biografio (angle) pri il:

http://www.swissworld.org/en/people/portraits_chocolate_makers/theodor_t...

Amikale

Bondeziri

A la tota idistaro me sendas maxim kordiala bondeziri esperante ke vi havos pacoza e joyoza tempo dum la venonta festo-dii, ed por sucesoza nova yaro 2008.

"La Aventuri dil Amazonia, Unesma Chapitro" Ido-verko!

Kara samideani:

Yen la adreso pri recente publikigata verko en Ido da me:

http://es.geocities.com/krayono/idolibri.html

Ol esas Ciencala Fiktivajo skriptita tote en Ido por vi.

Rezumo:
"Kapitano Evangelyn Toledo, olima spionisto dil Stelala Republiko,
tandem obtenas la komandeso di nova navo dil Stelala Navaro, ed en
medio plenigita de envidii, la Supra Komanderio imperas el facar
kontakto kun recente deskovrita inteligenta civilizuro *alienijena,
grava afero por la futura transvivado dil yuna Republiko. Ma l'eventi

Ka vu prizas Ron Paul?

Ka vu konocas Ron Paul? Lu esas kandidato por prezidanto di Usa en 2008. Recente lu esas tre populara pro esar (e esir) kontre la milito en Irak, pro esar kontre preske omna imposti, e sua penso ke Usa ne devas esar en altra landi ma sempre en sua propra lando: kurte ke Usa ne devas esar imperio.


Pri "About Ido".

"those in the past tense in -os"

Eroro?

Saluto!

Me nomesas Dawid. Me habitas en Polonia e me evas 18 yari. Me serchis altra Idisti e idistro.com semblas bona placo por lo.

Me esas "komputera fushisto" (? en.: computer hacker/programmer). Me konocis Ido en Wikipedio. Me ja konocis multe komputa lingui e me amas simplaro, reguraro e neutraro di Ido linguo (? en.: simplicity, regularity and neutrality of Ido language).

Me esas nova Idisto. Voluntez korektar mea erori.

Kontaktez me - mea jabber id: dawid.ciezarkiewicz@jabster.pl (esas me email tro) .

PS. Mea nomo pronuncas [David].

IdoCatalaOccitan

Bona dio kar ido-amiki,
Nunatempe, la maxim aktiva idala forumo en la inter-reto es IdoCatalaOccitan. Ibe on trovas interesiva diskuti pri diversa temi. Se lo interesus irga novici di Ido, me rekomendas vi abonar ta forumo por plurichigar vua savo pri nia tre utila linguo. Por abonar ta forumo vi povus sendar elek-mesajo ad IdoCatalaOccitan-subscribe(che)yahoogroups.com, o per ¨click¨-ar la ligilo: http://es.groups.yahoo.com/group/IdoCatalaOccitan

Saluto!! =)

Saluto!! Me komencas studiar Ido ma me ne konocas kelka idisto.
Me msn es sambra1@hotmail.com ! =)

Habitar en Milano

Saluto! Me skribis, ke me habitas en Italia. Hodie me trovesas en Milano, mea urbo. Extere la vetero esas tre bela, sunoza; nun poka personi trovesas en la urbo, konseque me tre prizas la mikra gardeno apud mea domo, ube sempre renkontresas multa homi, ma ube cafoye nur videsas 3-4 pueri. Ibe trovesas multa uceli e multa arbori e planti: irgatempe, ma partikulare printempe, me joyas promenar lente ibe, lektante libri. Me maxim ofte devas voyajar a stranjera landi e quaze nultempe povas habitar hike, konseque me tre prizas doma kozeti: lektar, parolar kun amiki, studiar...Guido

Saluto!

Saluto, me es nova hike! Me evas 50 yari e me habitas en Italia. Me pensas, ke ica linguo esas vere tre facila: me komencis studiar ol kelka dii ante nun e hodie me savas skribar ol (ma kun erori!). Avan me lernis Esperanto, e Ido por me ne es desfacila; quankam me es esperantisto, me tre prizas Ido e la kontenajo de ica pagini: me kredas, ke oportas konocar l'uni l'altri...Tale, lektinte Idistaro.com e altra pagini, me rezolvis lernar la Linguo Internaciona Ido e skribar hike. Amikala saluti. Guido

Aprilo donas a ni pluvado

Pluvas en Maryland cadie, ma me ne es felica pro ke me chomas la sundii, ed me ne deziras ekirar la hemo dum pluvado. Hiere, kande me mustis laborar, esis belega vetero kun sunoza cielo. Ho ve la fato! ;-)

Manifesto por la laikeso en Turkia

Pro ke la lando Turkia ed lua linguo interesas nia amiko idistaro, me prizentas hike informajo qua samideano Martignon savigas a ni per Kelka Novajeti:

Deki de mili de homi manifestis, pasinta-saturdie, en Ankara favore a la laikeso en Turkia. Ye la predio, la prezidanto dil Europana Komisitaro, Jose Manuel Barroso, judikabis kom nekareebla trovar meza solvuro, en Turkia, inter la defenseri di la laikeso e la partisani di plu multa religiala libereso por organizor sucesoze la proceso di adhero ad Europana Uniono.

Wikibooks lerno-libri

Por ti qui savas la Angla linguo, esas du lerno-libri pri Ido en Wikibooks. La libro Easy_Ido esas bone skribita ed lektinda. La libro Ido esas tote nekompleta, ma irgu povas adjuntar informajo, korektigar erori, od plubonigar lua aspekto libere. Yen la liguri:

en.wikibooks.org/wiki/Easy_Ido

en.wikibooks.org/wiki/Ido

En la libro Ido, voluntez lektar la chapitro ¨Using Computers¨. Bona lektado!

Ido bezonas "Lernez!" pagino!

Me pensas ke nia linguo Ido bezonas centra lerna pagino quale www.lernu.net por Esperanto.

Ibe povus kolektar vortaro, gramatiko, frazi, exerci, un granda forumo, babilo etc.

Quo vi pensas pri to? Ka esus posible e bone?


Diala vorti - flanko, latero

flank.o
A: side (as distinct from front or back), breast (of a ship), flank (of an army)
F: flanc, côté (tous sens)
G: Weiche, Flanke (es. Körperser. Armee), Seite
H: flanco, costado (todos sentidos)
I: fianco

later.o
A: side (geom., archit.)
F: côté (anat., archit., géom.)
G: Seite (geom., arch., anat.)
H: lado (geom., arq., anat.)
I: lato [geom., archit., anat.]

Diala vorto

Recente me probis facar Python-programo qua serchas hazarde irga Ido-vorto de la vortari inter-retala, nun-tempe la Angla, Franca, Hispana, Italiana e la Portugalana. Tempope, me prizentos hike interesiva vorti. Por exemplo, cadie la programo trovis:

Ido: distrikt.o
Angla: district
Franca: district (aire de jurisdiction)
Italiana: distretto (territ.)

Sola Volfo - Fugo del Tenebro (Lone Wolf - Flight from the Dark)

Kelka semani antee me komencis traduko dil ica ludo-libro, libro en qua on kreas heroo, ed en qua on facas aventuro, vivanta o mortanta segun tua selekti o hazarda nombri kande tu kombatas enemiki.

http://mithridates.blogspot.com/search/label/Fugo%20del%20Tenebro

Peskero ed Fisheto

Fablo da Aesop

Olim peskero, pos peskir dum la tota dio, kaptis nur un fisheto.

"Me pregas vu Sioro, liberigez me," dicis la fisheto, "Me esas tro mikra por manjesar nun. Se vu lasus me aden la rivero, me balde grandeskos por vua saporoza repasto."

"No, no, mea fisheto", respondis la peskero, "Me nun havas tu. Ma future me ne povus kaptar tu. Nam onu dicas ke ...
Mikra kozo en manuo esas plu valoroza kam to granda en expekto."

Ido-renkontro 2008

La Ido-renkontro 2008 eventos en Germania inter la 22ma e 26ma di agosto. Kad ol interesus nia Germana amiko? Voluntez vizitar la ret-situo di ULI, ed ¨Lektez pluse >>¨

http://www.ido.li/

Felica Matro-dio!

Cadie celebresas matro-dio en la USA. Juez la maxim bona dio, omna matri!

Nova Ido-Skolo formo.

Me decidis krear projeko pur nova Ido-Skolo formo.

http://github.com/dpc/ido-skolo/ -> download -> extraktez e lektez.

Quale vu pensas? Kad ito esos utila?

Ciklono devastis Myanmar

Preske 4000 homi perisis en Myanmar depos la ciklono Nargis pasis rapide tra la Irrawaddy delto ed la chefa urbo, Yangon, pasinta saturdie.

Computer programmer or hacker

Computer programmer (profession) = Komputorala programifisto
amateur programmer = programifero
hacker = diletanto programifala
programming = programifado


IDO - KLUBO "SAMIDEANI" - MOLDOVA

Nia ido-klubo "SAMIDEANI" havas cirkume 50 juna idisti, qui volas korespondar kun ido-amiki dil altra landi, kun sama evo -inter 14-18 yari. Me kredas ke li povos trovar sua amiki. Omna idisti qui volas korespondar kun li povas skribar ad e-posto: idoamiki@gmail.com. Me dankas a vu.

Diala vorto - saldar

saldar

A: to settle (a bill), pay (a balance due)

F: solder

G: saldieren, Rechnung ausgleichen, abschliessen

H: saldar

I: saldare [un conto]

Usana Ekonomial Indikatori

(Segun artiklo en la financala rubriko di USAToday)

La indexo di chefa Usana ekonomial indikatori deklinis 0.1% en junio, montranta signi dil ekonomiala diminuto en la venonta monati.

La febleskanta Usana dolaro, basiganta borso-kursi, ed augmentanta chomeso esis la precipua faktori qui depresis la indexo.

La chanco di plu febleskado dil ekonomio en la proxima futuro restas elevita segun un instituto di komercal inquestado.

Segun la instituto la indexo deklinis anke en mayo.

Mea vakanco

Me iris a Tunisia du semani antee. Me esis ibe dum 10 dii. Me lojis en hotelo Samira Club en Hammamet ed ol es apud la plajo. Hammamet es anciena bela urbo. Lu ne es tre granda, do me kredas lu havas cirkum 20,000 habitanti. Lu havas du parti: Yasmine Hammamet e Anciena Hammamet. En Yasmine esas moderna, richega hoteli. Yasmine aspektas kom ?Dubavy?. Anciena urbo di Hammamet havas streta stradi. Ol anke havas "medina" kun butikisti e kun Araba fortreso. Ni vehis anke per autobuso a la chefurbo - Tunis. Tunis havas larja bulvardi (di Habib Bourgiba, di Francia).

Diala vorto - rauto

rauto

A: large party or social gathering

F: raout, rout (fête, réunion)

G: Rout, Zusammenkunft der vornehmen Welt

H: sarao, reunión, tertulia

I: riunione di persone

Jurmala - la marina perlo

Hiere, me ritrovenis de Jurmala, Latvia, ube me repozis dum la lasta tri dii. Me joyis la maro ed la suno, ed me vizitis la rusana festivalo de humoro que nomesas "KBH". Me havis tre joyoza tempo.

Quale vi maledikas en Ido?

Me trovis multe utila pago: http://es.geocities.com/krayono/parolacho.html , ma me havas questiono. Quale maledikar en Ido?

Diala vorto - presbita

presbita

A: long-sighted, presbyopic

F: presbyte

G: alterssichtig, weitsichtig, presbyop (Augenfehler)

H: présbita

I: presbite

Saluto da Cheko 19

Pro ke me es Cheko 19? Me habitas en Praha, Chekia e mea ?populara? numero es dek e non (19). Me evas 14 tale me opinionas ke me es la maxim yuna uzanto di Idistaro.com. Me ne parolas ido tre bone, ma me lernas ol. Kad ulu parolas kun me? Mea emailo esas singpao2@seznam.cz

Diala vorto - anhelar

A: to pant, gasp for breath

F: anhéler, haleter, être essoufflé

G: keuchen, ausser Atem sein

H: anhelar, respirar con anhelo (med.)

I: respirare affannosamente, ansimare


Kordiala saluti!

Kordiala saluti ad omna idisti!

Me esas nova studento. Me komencis lernar Ido tri semani ante nun e me ja povas skribar e lektar Ido, ma me savas, ke me ne esas perfekta idisto. Me deziras korespondar kun altra idisti por perfektigar mea/nia Ido.

hispanahirundo@yahoo.es

Til balde!!!

Diala vorto - yusta

yusta

A: just, fair, equitable

F: juste (conforme à la justice)

G: gerecht, billig

H: justo (conforme a la justicia)

I: giusto [secondo giustizia]

R: благочестивый, праведный, беспристрастный, непредубежденный, объективный, справедливый

Vi trovos idala audio-arkivi en ipernity.com

Kara samideani:

Quale me anuncis en la forumo idolisto, vi ja povos trovar la idala podkasti facita da me en ipernity.com, e tale vu povos askoltar la podkasti en lineo. Nur enirez la retsituo e *taypez klefo-vorti quale "ido", "idala", "podkasto", "idalapodkasto". Til nun nur esas tri audio-arkivi ibe, ube me komencos pozar oli. Me kurajigas vi kreae via propra podkasti. Esas facila ed amuzanta! E me povas helpar vi per mikra konsili :-)

Til balde!

Diala vorto - wiskio

wiskio

A: whisky, whiskey

F: wisky, wiskey

G: Whisky (Branntwein)

H: whisky

I: whisky, visky

R: Виски

Jurnalarala komunikajo pri la prizentado di Yolande Juste

(Mesajo da Frank Kasper, che Idolisto)

Okazione la 10ma aniversario di la morto di Andreas Juste (1918-1998) la familio Juste volis homajar lu per acesigar la situo www.justeandco.net a la verki skribita da Andreas Juste en Ido-linguo, same kam al inventario dil Ido-fonduro, kolektita dum plu kam 50 yari.

Diala vorto - vetar

vetar

A: to veto
F: mettre son veto à, opposer son veto à, refuser de sanctionner
G: sein Veto einlegen, ablehnen, sich widersetzen
H: poner el veto a, oponer el veto a, rehusar a sancionar
I: porre il veto a

Diala vorto - unanima

unanima

A: unanimous

F: unanime

G: einstimmig, einmütig

H: unánime

I: unanime

R: Единодушный

Cienco, Evoluciono, ed Kreadismo

Nia samideano savigis ni pri la sequanta informajo en lua blogo* Page F30. Me tradukas ol aden Ido.

Milito en Kaukazo

Regretinde esas milito en la Kaukazo. Komence Georgia atakis quaze nedependenta stato Sud-Osetia, lore Rusia helpis Sud-Osetia. Multa homi mortis. Tre trista situeso. Me kredas ke Oseti e Georgi ne povos plu vivar en la sama stato. Quon vi pensas pri ca trista evento?

Diala vorto - tordar

tordar

A: to twist, wring, contort; sprain; warp (wood)

F: tordre, tortiller

G: drehen, winden, wringen, zwirnen; verstauchen, übertreten

H: torcer

I: torcere, attorcigliare

R: КрутитьDiala vorto - centiaro

centiaro (mezurala)

A: centiare, centare [1/100th of an are] (square metre)

F: centiare

H: centiárea

Idala Podkasto numero 10 che Ido Sonora!

Kara amiki:

Vi povas ja askoltar la dekesma idala Podkasto en Ido Sonora!

www.idosonora.ipernity.com

Ube Ido sonas!

Projeto Bonigar Ido-Skolo

Me volas facar maxim bona la situo de Ido-Skolo. En ica versiono, esos maxim granda texto e imaji. Ol helpus multa se la texto esus granda, e oli ne esus kande me lernis la linguo. La lecioni me ne changiis, pro ke oli esis bon-facita e klara.

Se vu havas altra idei ke helpos bonigar la situo, vu esas invitata partigar lo.

Diala vorto - baliso

baliso - (navala)

A: (navigational) beacon, marker buoy; signal-pole (on railway or towpath)

F: balise (mar.)

G: Bake (See); Pfosten (Merk-; Land)

H: baliza, boya (mar.)

I: boa, meda, picchette

Quale idizar la mondo? - parto 3

Triesme, on mustos propagar ido. Ido savas nun nur cirkume 3000 homi. Bezonata numero por la mond-linguo es 100 milioni. Do quale?
1. afishi (real od en interneto)
2. ido-libri, ido-tv
3. oficala linguo di Europeana uniono od Afrikana uniono...
To ne es proxima futuro

Quale idizar la mondo? - parto 2

Duesme, kande on havas bon vortari, on povas skribar la lernolibri. E komprenende tradukar li aden adminime 120 lingui (exempli me skribis en desnexta parto). Plu ardua (desfacila) lecioni povas esar nur en ido.
Quo la lernolibro mustas kontenar?
1. Pri ido, Alfabeto, Konjugajo
2. Pronomi, Numeri, Pluralo, Akuzativo
3. Vortareti (animali, familio, transporto, la mondo) ...

Malesas ke me mustis lernar Ido ek Angla lernolibro.

Diala vorto - ajio

ajio - (financo)

A: agio (exchange premium)

F: agio

G: Agio, Aufgeld

H: agio, prima

I: aggio

Quale idizar la mondo? - parto 1

Quale idizar la mondo? Ni ne povas idizar la mondo balde. L'Angla mustis militar kun La Franca po centyari...
Ido povos esar la mondlinguo. Unesme on mustas facar bonega vortari. To signifikas ke oli mustas esar por plu multa lingui (minime 120 lingui)(la Islandana, la Tibetana, la Thailandana...). Se to facesas, on havas bon motivo por l'altri lernar Ido.

Ido Sonora!

Kara amiki:

Plezuroze me anuncas la nova direta ret-adreso che ipernity ube vi povos askoltar kelka audio-arkivi adkargita da ca humila amiko.

www.idosonora.ipernity.com

Ido Sonora! Ube ido sonas!

Dankego a nia amiko Partaka pro la ideo.

Amikale
Jose Cossio

Diala vorto - zumar

zumar

A: to buzz (like an insect)

F: bourdonner, corner (aux oreilles)

G: summen

H: zumbar (los insectos)

I: ronzare (degli insetti)

R: гудеть0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP