Barack Obama: Palin has the same ideas as McCain / Palin har samme ideer som McCain

Saturday, September 06, 2008

York, Pennsylvania. Obama was in the state but was in Duryea today.

Here's an article in Norwegian on a video of Barack Obama giving a talk yesterday. It's always fun to find these articles in Norwegian and other languages. Note that what Obama actually said might be ever so slightly different from the Norwegian-English translation.

Palin har samme ideer som McCain
Palin has same ideas as McCain

Barack Obama svarer på kritikken fra John McCain. Se video her.
Barack Obama answered to criticism from John McCain. See the video here.
- Spørsmålet i denne kampanjen er "hvem har den beste planen for å endre de økonomiske og utenrikspolitiske feilene fra de siste åtte årene", sier Barack Obama i videoen.
- The question in this campaign is "who has the best plan to change the economic and foreign policy failures from the past eight years", says Barack Obama in the video.
Han forholder seg rolig etter å ha fått bred kritikk fra både John McCain og Sarah Palin i deres taler.
He kept himself calm after having received wide criticism from both John McCain and Sarah Palin in their speeches.
- Dette er det de gjør. De har ingen agenda å gå til valg på. De har ikke kommet med en eneste konkret ide om hvordan de skal gjøre livet bedre for mellomklassen. De har tilbragt to dager på å angripe meg, sier en rolig Obama om de republikanske landsmøtet.
- This is what they do. They have no agenda to run on. They have not come with a single concrete idea on how they will make life better for the middle class. They have spent two days attacking me, said a calm Obama on the Republican convention.

Se videoen her / see the video here:


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP