Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 5:12 - 5:27

Tuesday, May 20, 2008

More Acts.

 • 5:12 Per la manui dil Apostoli multa signi e mirakli facesis inter la populo. Li omna esis kune en la portiko di Salomon.
 • 5:13 Ma ek la ceteri nulu kurajis kunesar li; tamen la populo gloriizis li.
 • 5:14 Sempre plu multe augmentis la nombro di viri e mulieri kredanta pri la Sinioro;
 • 5:15 tale ke mem en la stradi on pozis la maladi sur liti e kushili; por ke, dum la pasado di Petrus, lua ombro adminime kovrez ulu ek li, e li libereskez de lia maladi.
 • 5:16 Anke de la urbi proxim Ierusalem la turbo adkuris, kunportante maladi e vexati da spiriti despura, ed omni risanigesis.
 • 5:17 Lore levis su la chefsacerdoto kun omna sua partisani, la sekto dil Sadukei;
 • 5:18 plena de jaluzeso li arestis l'Apostoli, e pozis li en la karcero publika.
 • 5:19 Ma dum la nokto anjelo dil Sinioro apertis la pordo dil karcero, ekirigis li e dicis:
 • 5:20 "Irez, stacez en la templo e predikez a la populo omna paroli di ica vivo."
 • 5:21 Obediante li eniris la templo matine e docis. Kande la chefsacerdoto e lua partisani arivabis, li kunvokis la konsilantaro e la seniori dil filii di Izrael, e li imperis venigar l'Apostoli de la karcero.
 • 5:22 La sateliti venis, apertis la karcero, ma ne trovis ici.
 • 5:23 Retroveninte li raportis dicante: "Ni ya trovis la karcero klozita sorgoze, e la gardisti stacanta avan la pordo, ma pos apertir ni trovis nulu en ol."
 • 5:24 Audinte ica paroli, la policestro dil templo e la chefsacerdoti trublesis reflektante quo eventos.
 • 5:25 Ma ulu advenis anuncante: "Yen ke la viri quin vi enkarcerigis, stacas en la templo docante la populo."
 • 5:26 Lore la policestro ekiris kun la sateliti ed adduktis ili sen violento; nam li timis stonagesor da la populo.
 • 5:27 Li enduktis ili, e stacigis ili koram la konsilantaro. E la chefsacerdoto questionis li, dicante:

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP