Fugo del Tenebro: 5

Tuesday, May 20, 2008

Traci-sequado

Ica habileso kapligas Kai Sinioro selektar juste ula voyo en la sovajeyo, deskovrar la loko di persono od objekto en urbeto od urbo, e lektar la sekreti di pedo-traci o marki.

Se tu selektas ica habileso, skribez 'Traci-sequado' en tua Ago-Tabelo.

Risanado

Ica diciplino povas uzesar por restaurar punti di DURIVESO mankita dum kombato. Se tu havas ica habileso tu povas restaurar 1 punto di DURIVESO a tua sumo po singla nombrizita parto dil libro quan tu pasas en qua tu ne kombatas. (Ico uzesas nur pos ke tua DURIVESO falas a nivelo sub la originala nivelo.) Memorez ke tua DURIVESO ne povas plualteskar plu kam la originala nivelo.

Se tu selektas ica habileso, skribez 'Risanado: +1 punto di DURIVESO po singla parto sen kombato' en tua Ago-Tabelo.

Armo-habileso

Enirante la monakeyo di Kai, singla inicianto instruktesas por dominacar un tipo di armo. Se Armo-habileso esez un ek tua Kai Diciplini, selektez nombro kun la kustumala metodo del Hazarda Nombro-tabelo, e trovez la nombro korespondanta por la armo del listo infre. Ico esas la armo kun qua tu havas habileso. Kande tu eniras kombato kun ica armo, adjuntez 2 punti a tua KOMBATO-HABILESO.

La fato ke tu havas habileso kun ula armo ne signifikas ke tu komencas aventuro portante ta armo. Tamen, tu havos okazioni trovar armi dum tua aventuri. Se tu selektas la hakilo, tu esas fortunoza nam tu esas la sola armo quan Sola Volfo portas de la komenco del aventuro. (Plu detaloza expliko trovesas en la Equipuro-Seciono.)

  • 0 = Poniardo
  • 1 = Lanco
  • 2 = Mazo
  • 3 = Espadeto
  • 4 = Milito-martelo
  • 5 = Espado
  • 6 = Hakilo
  • 7 = Espado
  • 8 = Stabo
  • 9 = Espadego

Tu ne povas portar plu kam 2 armi. Se tu selektez ica habileso, skribez 'Armo-habileso kun _______ +2 KOMBATO-HABILESO portante ica armo' en tua Ago-Tabelo.

2 comments:

Unknown said...

Ante nun me ne savis pri ta ludo. Semblas ke la libro es skribita en la Angla, ed forsan en la Hispana lingui. Nun ni havas Ido versiono. Tala fantasktika ludi ne interesas me; tamen la Idala versiono es interesiva.

alciono said...

Ante nun me ne savis pri ta ludo. Semblas ke la libro es skribita en la Angla, ed forsan en la Hispana lingui. Nun ni havas Ido versiono. Tala fantasktika ludi ne interesas me; tamen la Idala versiono es interesiva.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP