Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 4:1 - 4:6

Sunday, April 20, 2008

  • 4:1 Lore me itere vidis omna agi di opresado qui facesas sub la suno. E yen, me vidis la lakrimi di la opresati e li havis nula konsolacanto; ed a la latero di lia opresanti esis povo, ma li havis nula konsolacanto.
  • 4:2 Do me gratulis la mortinti qui ja mortis, plu kam la vivanti qui ankore vivas.
  • 4:3 Ma plu bona kam la du esas unu qua nultempe existabas, qua nultempe vidabas la mala aktiveso facata sub la suno.
  • 4:4 Me vidabas ke omna laboro ed omna habileso qua facesas esas la rezultajo de rivaleso inter un viro e sua vicino. Ico anke esas vaneso e persequado a vento.
  • 4:5 La stulto faldas sua manui e konsumas sua ipsa karno.
  • 4:6 Un manuedo plena de repozo esas plu bona kam du pugni plena de laboro e persequado a vento.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP