Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 10:19 - 9:2

Saturday, April 05, 2008

  • 10:19 Viri preparas repasto por joyeso, e vino igas vivo joyoza, e pekunio esas la respondo ad omno.
  • 10:20 Pluse, en tua lito-chambro ne maledikez rejo, ed en tua dormo-chambri ne maledikez richa viro, pro ke ucelo de la cieli adportos la sono, e la ento alizita savigos pri ta afero.
Chapitro 9

  • 9:1 Nam me prenabas omna ico a mea kordio, ed olun explikas ke viri yusta, saja, e lia agi esas en la manuo di Deo. Homo ne savas kad esos amo od odio; irgo vartas ilu.
  • 9:2 Esas la sama por omnu. Esas un destino por ti qui esas justa, e maligna; por la boni, por la neti e la desneti; por la viro qua ofras sakrifikajo e to qua ne ofras sakrifikajo. Quale la bona homo esas, tale esas la pekero; quale la jurero esas, tale esas to qua pavoras jurar.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP