Ecclesiastes in Bulgarian: 3:19 - 3:22

Saturday, April 05, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 3:19 Защото каквото постига човешките синове,
  постига и животните: една участ имат;
  както умира единият, така умира и другото.
  Да! Един дух имат всичките;
  и човек не превъзхожда в нищо животното,
  защото всичко е суета.
Защото (for) каквото (whatever) постига (happens) човешките синове (sons of men),
постига (happens) и (also) животните (the beasts): една (one) участ (fate) имат (they have);
както (as) умира (die) единият (the one), така (also) умира (die) и (also) другото (the other).
Да (yes)! Един (one) дух (spirit) имат (there is) всичките (all);
и (and) човек (man) не (not) превъзхожда (excel) в (in) нищо (nothing) животното (the beast),
защото (for) всичко (all) е (is) суета (vanity).

 • 3:20 Всички отиват на едно място;
  всички са от пръстта и всички се връщат в пръстта.
Всички (all) отиват (go) на (to) едно (one) място (place);
всички (all) са (are) от (of) пръстта (the dirt) и (and) всички (all) се (are) връщат (return) в (in) пръстта (the dirt).

 • 3:21 Кой знае, че духът на човешките синове възлиза горе
  и че духът на животното слиза долу, на земята?
Кой (who) знае (knows), че (that) духът (the spirit) на (of) човешките синове (the sons of men) възлиза (climb) горе (up)
и (and) че (that) духът (the spirit) на (of) животното (the beast) слиза (descend) долу (below), на (to) земята (the earth)?

 • 3:22 И така, видях, че за човека няма по-добро
  освен да се радва в делата си;
  защото това е делът му;
  понеже кой ще го върне назад, за да види
  онова, което ще бъде след него?
И (and) така (so), видях (I saw), че (that) за (to) човека (the man) няма (there is not) по-добро (better)
освен (except) да (to) се радва (be glad) в (in) делата си (one's doings);
защото (for) това (that) е (is) делът (portion) му (his);
понеже (because) кой (who) ще (will) го (it) върне (?) назад (back), за (for) да (to) види (see)
онова (?), което (what) ще (will) бъде (be) след (after) него (him)?

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP