Ecclesiastes in Bulgarian: 5:5 - 5:7

Saturday, April 12, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 5:5 По-добре да не се обричаш,
  отколкото да се обречеш и да не изпълниш.
По-добре (better) да (to) не (not) се обричаш (you vow),
отколкото (than) да (to) се обречеш (you now) и (and) да (to) не (not) изпълниш (you carry out).

 • 5:6 Не позволявай на устата си да вкарат в грях плътта ти;
  и не казвай пред Божия служител, че е било по небрежност;
  защо да се разгневи Бог на гласа ти
  и да погуби делото на ръцете ти?
Не позволявай (do not let) на (to) устата (the mouth) си да (to) вкарат (let in) в (to) грях (sin) плътта (body) ти (yours);
и (and) не казвай (do not say) пред (before) Божия (God's) служител (official), че (that) е било (it has been) по (in) небрежност (error);
защо (why) да (to) се разгневи (anger) Бог (God) на (to) гласа ти (your voice)
и (and) да (to) погуби (destroy) делото (the work) на (of) ръцете (the hands) ти (yours)?

 • 5:7 Защото, макар да изобилстват сънища и суети, и много думи,
  ти се бой от Бога.
Защото (because), макар (although) да изобилстват (abound) сънища (dreams) и (and) суети (vanities), и (and) много (many) думи (words),
ти (you) се бой (fear) от (from) Бога (God).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP