Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 8:14 - 8:17

Saturday, April 12, 2008

  • 8:14 Esas vaneso facata sur la tero, to esas, esas homi yusta a qua ol eventas segun la agi di ti qui esas mala. Altra-latere, esas mala homi a qua ol eventas segun la agi di ti qui esas yusta. Me dicas ke ico anke esas vaneso.
  • 8:15 Do me laudas joyeso, pro ke esas nula bona a homo sub la suno ecepte manjar e drinkar ed esar joyoza, ed ico duros apud ilu en sua laboregi tra la dii di sua vivo quan Deo donabas ad ilu sub la suno.
  • 8:16 Kande me donis mea kordio por savar sajeso e vidar la laboro qua facesas sur la tero (quankam on nultempe dormus jorne o nokte),
  • 8:17 e me vidis omna laboro di Deo, me konkluzis ke homo ne povas deskovrar la laboro qua facesas sub la suno. Quankam homo serchus laboroze, ilu ne deskovresos; e quankam la saja viro dicus, "me savas," ilu ne povas deskovrar.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP