English - Romanian phrasebook, chapter 3: giving information about yourself / dînd informaţii personale

Wednesday, January 20, 2010

Chapter 3 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2.

UNIT 3 - GIVING INFORMATION ABOUT YOURSELF

UNITATEA 3 - DÎND INFORMAŢII PERSONALE

My name is Marin Ionescu.
Numele meu este Marin Ionescu.

My family name is Ionescu.
Numele meu de familie este Ionescu.

My friends call me Mitică.
Prientenii mă cheamă Mitică.

My middle name is Dumitru.
Al doilea nume al meu este Dumitru.

You can call me Mitică or Marin; it is the same to me.
Poţi să-mi spui Mitică sau Marin; este totuna pentru mine (mi-e absolut egal).

(Speaker introducing wife:) This is my wife Maria.
(Vorbitul prezentîndu-şi soţia:) Aceasta este soţia mea, Maria.

(Speaker introducing husband:) This is my husband Nicolae.
(Vorbitoarea prezentîndu-şi soţul:) Acesta este soţul meu, Nicolae.

This is my son Vasile.
Acesta este fiul meu Vasile.

What is your last/family name? -- My last name is Ionescu.
Care este numele dumitale? -- Numele meu de familie este Ionescu.

What is your first name? -- My first name is Marin.
Care este prenumele dumitale? -- Prenumele meu este Marin.

This is my daughter, Marina.
Aceasta este fiica mea, Marina.

How do you spell your name?
Cum se scrie numele dumitale?

How do you say it?
Cum se pronunţă?

Where are you from? -- I am from Romania.
De unde sînteţi? -- Sînt din România.

I am Romanian.
Sînt român.

Where were you born? -- I was born in Sibiu, Romania.
Unde v-aţi născut? -- M-am născut în Sibiu, România.

How do you spell it?
Cum se scrie?

When were you born? -- I was born on May 17, 1940 (May seventeenth, nineteen forty).
Cînd v-aţi născut? -- M-am născut la 17 mai, 1940 (şaptesprezece mai, o mie nouă sute patruzeci).

What is your date of birth?
Care esta data ta de naştere?

How many children do you have? -- I have four children.
Cîţi copii ai? -- Am patru copii.

Do you have relatives in the U.S.? -- No, I don't have any relatives in the U.S.
Ai rude în Statele Unite? -- Nu, nu am nici un fel de rude in Statele Unite.

I have an American sponsor.
Am un sponsor (garant) american.

I don't have a sponsor.
Nu am un sponsor.

My daughter married an American citizen.
Fiica mea s-a măritat cu un cetăţean american.

My daughter has American citizenship.
Fiica mea are cetăţenie americană.

Notă: Sponsorul este responsabil si garantează refugiatul în Statele Unite la început. Poate fi un individ, o organizaţie, o agenţie sau un grup religios sau laic.

I am being sponsored by a voluntary agency.
Sînt sponsorat de o agenţie voluntară.

The name of the agency is...
Numele agenţiei este...

I have a (green) Immigrant Registration Card.
Am cartea de rezident permanent (green card).

The registration number of my card is...
Numărul de înregistrare al card-ului meu este...

I do not have a passport.
Nu am paşaport.

All my papers were lost.
Toate actele mele sînt pierdute.

I finished primary school.
Am absolvit şcoala primară.

I finished secondary school.
Am absolvit liceul.

I finished college.
Am absolvit facultatea.

THE FAMILY
FAMILIA

parents
părinţi

father
tată

mother
mamă

father-in-law
tată socru

mother-in-law
mamă soacră

grandparents
bunici

grandfather
bunic

grandmother
bunică

grandchildren
nepoţi

children
copii

child
copil

son
fecior (fiu)

daughter
fiică

stepson
fiu vitreg

stepdaughter
fiică vitregă

son-in-law
ginere

daughter-in-law
noră

husband
soţ/bărbat

wife
soţie

brother
frate

sister
soră

older brother
frate mai mare

younger sister
soră mai mică

half brother
frate vitreg

half sister
soră vitregă

relatives
rude

uncle
unchi

aunt
mătuşe

cousin
văr/verişoară

niece
nepoată

nephew
nepot

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP