Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 8:1 - 8:7

Wednesday, April 09, 2008

  • 8:1 Qua esas quale la sajo, e qua savas la interpreto di ula afero? La sajeso di viro lumizas ilu, ed agas ilua severa vizajo radiante.
  • 8:2 Me dicas, "Mantenez la impero di la rejo pro la juro ante Deo.
  • 8:3 "Ne livez ilu hastoze. Ne unionez tu ad afero mala, pro ke ilu facos quale ilu volas."
  • 8:4 Pro ke la parolo di la rejo esas autoritatoza, qua dicos ad ilu, "Quon tu facas?"
  • 8:5 To qua mantenas rejala impero ne experiencas trublo, pro ke saja kordio savas la apta tempo e procedo.
  • 8:6 Pro ke esas apta tempo e procedo por omna delekteso, mem se la trublo di viro esas pezoza sur ilu.
  • 8:7 Se nulu savas quo eventos, qua povas dicar ad ilu kande ol eventos?

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP