Ecclesiastes in Bulgarian: 4:13 - 4:16

Wednesday, April 09, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 4:13 По-добър е беден, но мъдър младеж,
  отколкото стар, но безумен цар,
  който не знае вече да приема съвет;
По-добър (better) е (is) беден (poor), но (but) мъдър (wise) младеж (youth),
отколкото (than) стар (old), но (but( безумен (foolish) цар (king),
който (who) не (not) знае (know) вече (any more) да (to) приема (accept) съвет (advice);

 • 4:14 защото единият излиза от тъмницата, за да царува,
  а другият, и цар да се е родил, става сиромах.
защото (because) единият (the one) излиза (come out) от (from) тъмницата (the jail), за (for) да (to) царува (reign),
а (but) другият (the other), и (and) цар (king) да се е родил (?), става (stand up) сиромах (poor).

 • 4:15 Видях всички живи, които ходят под слънцето,
  че бяха с младежа, втория, който стана вместо него;
Видях (I saw) всички (all) живи (living), които (that) ходят (walk) под (under) слънцето (the sun),
че (that) бяха (they were) с (in) младежа (the young), втория (second), който (which) стана (stands) вместо (in place of) него (him);

 • 4:16 нямаше край на целия народ,
  на всички, над които е бил той;
  а идващите след него няма да се зарадват в него.
  Наистина - и това е суета и гонене на вятъра.
нямаше (there is no) край (end) на (to) целия (all) народ (people),
на (to) всички (all), над (to) които (which) е бил (are?) той (him);
а (but) идващите (the oncomers) след (after) него (him) няма (don't have) да се зарадват (rejoice) в (in) него (him).
Наистина (truly) - и (also) това (this) е (is) суета (vanity) и (and) гонене (chasing) на (after) вятъра (wind).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP