Ecclesiastes in Bulgarian: 7:15 - 7:19

Wednesday, April 23, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 7:15 Всичко това видях в суетните си дни:
  има праведен, който загива в правдата си,
  и има нечестив, който упорства в злотворството си.
Всичко (all) това (this) видях (I saw) в (in) суетните (the vanity) си (my) дни (days):
има (there is) праведен (just man), който (which) загива (perish) в (in) правдата си (his righteousness),
и (and) има (there is) нечестив (wicked man), който (which) упорства (perseveres) в (in) злотворството си (his wickedness).

 • 7:16 Не ставай прекалено праведен
  и не мисли себе си за много мъдър;
  защо да се погубиш?
Не (do not) ставай (be) прекалено (excessively) праведен (righteous)
и (and) не (do not) мисли (think) себе си (yourself) за (for) много (much) мъдър (wise);
защо (why) да (to) се (you) погубиш (you destroy)?

 • 7:17 Не ставай прекалено зъл и не бъди безумен;
  защо да умреш преди времето си?
Не (do not) ставай (be) прекалено (excessively) зъл (wicked) и (and) не (do not) бъди (be) безумен (a fool);
защо (why) да (to) умреш (you die) преди (before) времето си (your time)?

 • 7:18 Добре е да се придържаш към едното
  и да не оттегляш ръката си от другото;
  защото който се бои от Бога, ще се отърве и от двете.
Добре (good) е (is) да (to) се придържаш (keep) към (towards) едното (the one)
и (and) да (to) не (not) оттегляш (retract) ръката си (your hand) от (from) другото (the other);
защото (for) който (that which) се бои (fears) от (from) Бога (God), ще (will) се отърве (get away with) и (also) от (of) двете (the two).

 • 7:19 Мъдростта крепи мъдрия повече
  от десетина началника, които са в града.
Мъдростта (the wisdom) крепи (supports) мъдрия (wise) повече (more)
от (than) десетина (ten odd) началника (chief/mighty men), които (who) са (are) в (in) града (the city).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP