Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline from the Turkish Wikipedia: Part 2

Wednesday, April 23, 2008

Edit: I just noticed this is my 100th post on the blog already. That was quick.

BTC Boru Hattı
BTC Boru Hattı - BTC Pipeline

Time for part 2 of the article in Turkish. Part 1 is here; see there for the disclaimer on the content, and don't forget that this is Wikipedia so you'll want to doublecheck here and there for validity.

1992 yılının sonuna doğru; ADPŞ, BOTAŞ, BP, Pennzoil ve Amoco arasında, Bakü’den Gürcistan’ın liman kenti Supsa’ya, Rusya’daki Novorosisk’e ve Türkiye’nin Ceyhan ilçesine uzanması muhtemel üç ayrı boru hattı üzerine araştırmalara başlanması konusunda bir anlaşma imzalanır. 1993 yılının 11 Haziran’ında Azerbaycan devlet başkanı Ebul Feyz Elçibey, Batılı birçok petrol firmasıyla petrol sahalarının geliştirilmesi amacıyla bir anlaşma imzalar. Fakat bundan tam bir hafta sonra 18 Haziran’da, Azerbaycan KGB eski şefi ve Brejnev dönemi Politbüro üyesi Haydar Aliyev tarafından bir darbe yapılır ve Elçibey sürgüne gitmek durumunda kalır.
Right near the end of 1992 State Oil Company of Azerbaijan Republic, BOTAŞ, BP, Pennzoil and Amoco signed an agreement on the beginning of research into three different pipelines from Baku to the port city of Supsa in Georgia, to Novorosisk in Russia, and to Turkey's district of Ceyhan. On the 11th of June Azerbaijan's president Abulfaz Elcibey signed an agreement with a number of western oil companies for oil field development. However just one week after this on the 18th of June there was a coup d'etat by Haydar Aliyev, Azerbaijan's former KGB chief and member of the Politburo during Brezhnev's rule, and Elcibey went into exile.

Haydar Aliyev’in darbeden sonra petrol anlaşmasını iptal eder. Aradan bir yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra, Eylül 1994’te, yüzyılın anlaşması olarak adlandırılan petrol anlaşması imzalanır. Bunun ardından, büyük petrol şirketleri kendileri için daha avantajlı olan hatlardan petrol sevkiyatına başlarlar. Bakü – Ceyhan hattı ise uzunca bir süre adeta unutulur.
After the coup d'etat Haydar Aliyev cancelled the oil agreement. After over one year had passed, in September 1994, an oil agreement was signed known as the agreement of the century. From this, large oil companies began shipments through pipelines that were more advantageous to them. The Baku - Ceyhan line was almost forgotten for a long period.

Ekim 1998’de, ABD, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan, imzaladıkları Ankara Deklerasyonu ile Bakü - Ceyhan boru hattına olan desteklerini ilan ederler. Bu arada Amerikan hükümeti BP’ye Bakü – Ceyhan hattı lehine yoğun bir baskı uygulamaya başlar. BP ise ısrarla bu projenin ekonomik olarak uygun olmadığını belirtir. Bu arada, Nisan 1999’da Bakü – Supsa boru hattı hizmete girer. Gürcistan, hattın güvenliğini sağlamak için elindeki bütün imkanları seferber eder. BP, Türkiye ile arasında yaşanan yoğun görüşmelerin ardından, Bakü – Ceyhan hattına destek verdiğini açıklar. Fakat bu hattın jeopolitik değil, ticari bir proje olması konusunda ısrar eder.
In October 1998 the USA, Azerbaijan, Turkey, Georgia, Kazakhstan and Uzbekistan signed the Ankara Declaration, supporting the pipeline in between Baku and Ceyhan. Here the American government started an intense amount of pressure on BP in favour of the Baku - Ceyhan line. BP insisted that the project would not be appropriate from an economic point of view. In the midst of this in April 1999 the Baku - Supsa pipeline began activity. Georgia put all its effort forth into keeping the line secure. BP, after an intense serious of meetings with Turkey then revealed its support for the Baku - Ceyhan pipeline. However, it insisted that the project would not be a geopolitical one but rather a commercial one.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP