American warship arrives at Georgian port / Amerikansk krigsskip til georgisk havn

Sunday, September 07, 2008

Central square in Poti (ფოთი), Georgia.

Some news in Norwegian from vg.no on recent developments in Georgia.

Amerikansk krigsskip til georgisk havn
American warship to Georgian port

05.09.2008 kl. 21:18 Kilde: © NTB
Det amerikanske krigsskipet USS Mount Whitney kom fredag til havna Poti i Georgia, som delvis kontrolleres av russiske soldater. Russland kritiserer USA for at de bruker et krigsskip til levering av humanitær hjelp.
The American warship USS Mount Whitney came Friday to the port of Poti in Georgia, which is partly controlled by Russian soldiers. Russia is criticizing the USA for using a warship for delivery of humanitarian help.
USS Mount Whitney er det første skipet som kommer til Poti etter konflikten mellom Russland og Georgia. Fredag ankret skipet opp utenfor byen, og Russland kritiserte raskt USA for å ha brukt et krigsskip til å levere humanitær hjelp.
USS Mount Whitney is the first ship to come to Poti after the conflict between Russia and Georgia. On Friday the ship anchored up outside the city, and Russia quickly criticized the USA for having used a warship to deliver humanitarian help.
- Slike marinefartøy kan neppe levere en stor mengde hjelpeutstyr. Skipene har selvfølgelig plass til provisjon til mannskapet og utstyr som trengs under seilingen, men hvor mange tonn hjelpeutstyr kan et slikt skip levere? spør den russiske talsmannen Andreij Nesterenko i det russiske utenriksdepartementet.
- That sort of marine vessel can hardly deliver a large amount of aid equipment. The ship of course has room for provisions for the crew and equipment needed during sailing, but how many tons of aid equipment can a ship like that deliver? - questioned the Russian spokesman Andrei Nesterenko in the Russian foreign ministry.
Det amerikanske utenriksdepartementet avviser kritikken.
The American foreign ministry rejects the criticism.
- Skipet frakter humanitære forsyninger, om lag 4.000 tepper, juice, bleier og hygieneprodukter. Det er absolutt ikke noe grunnlag for Russlands anklager, sier talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet Robert Wood.
- The ship carries humanitarian supplies, about 400 blankets, juice, diapers and hygenic products. There is absolutely no basis for Russia's accusation, said a spokesman for the American foreign ministry Robert Wood.
To amerikanske skip har allerede fraktet hjelpeutstyr til Georgia, men de har da ankret opp i Batumi, som er en mindre havn uten russiske soldater.
Two American ships have already carried aid equipment to Georgia, but they have anchored up in Batumi, which is a smaller port without Russian soldiers.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP