War in South Ossetia: Turkish businessmen return from Georgia / Türk işadamları Gürcistan'dan döndü

Wednesday, August 13, 2008


More news in Turkish on the war in South Ossetia, from zaman.com.tr.

Türk işadamları Gürcistan'dan döndü
Turkish businessmen return from Georgia
Gürcistan ile Rusya arasında devam eden savaştan kaçan Türk işadamları Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla saat 20.10'da Bakü üzerinden İstanbul'a gelen işadamları Gürcistan'daki durumun iç acıtıcı olduğunu söyledi. Savaş Durdu isimli Türk iş adamı zengin olan insanların ülkeyi terk ettiğini durumu iyi olmayanların ise dağ köylerine çıktığını söyledi.
Turkish businessmen that have fled from the continuing war between Georgia and Russia have come to Turkey. Businessmen that came to Istanbul by Turkish Airways' scheduled plane at 8:10 pm via Baku (the capital of Azerbaijan) said that the situation inside Georgia is a painful one. A Turkish businessman named Savaş Durdu said that people with money left the country while those not so well off left for villages in the mountains.
Ekonominin Gürcistan'da tamamen durduğunu dile getiren Durdu, "Dün akşam son saate kadar bekledik ve büyükelçilikten gelen yazı üzerine hareket ettik. En uygun yolun Bakü olduğu söylendi. Ben mimarım, orada ekonomi durdu" şeklinde konuştu. Ayrıca, Azerbaycan'da vize nedeniyle kimi iş adamlarının sınırda kaldığını iddia eden Durdu, "Bakü üzerinden geldik ama bir gariplik var, bazı arkadaşlarımızın vizesi olmadığı için Azerbaycan'da kaldılar. Durum düzelirse geri dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
Durdu reported that the economy in Georgia had completely stopped, saying that "We waited until the last hour last evening and did what the writing from the embassy said. It said that the most appropriate way would be Baku. I'm a surveyor; the economy there has stopped."Durdu mentioned that some businessmen had remained inside the border due to visa reasons in Azerbaijan, saying that "We came via Baku but there's something unusual; some of my friends stayed in Azerbaijan because they didn't have visas. We think they'll come back if things are put in order."
Öte yandan, morallerinin oldukça bozuk olduğu gözlenen işadamlarının birçoğu basın mensuplarına konuşmak istemedi.
At the same time, many businessmen that seemed very low on morale didn't want to speak to the media.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP