Conflict in South Ossetia: Russia has 1736 fighter jets to Georgia's nine / Rusların 1736 savaş uçağına karşılık Gürcüler'de sadece 9 tane var

Saturday, August 09, 2008I don't usually translate news items with provocative titles (because simply having 1736 fighters doesn't mean you can logistically send them all to one single region, especially with a country as large as Russia) but this one has some hard numbers. I have no idea where the numbers come from though. Here's the source.
Rusların 1736 savaş uçağına karşılık Gürcüler'de sadece 9 tane var
Russia has 1736 fighter jets to Georgia's mere nine
Rus uçakları Gürcistan topraklarını bombalıyor
Russian planes are bombing Georgian soil
İki ordu arasındaki müthiş büyüklük farkı, çatışmaya da yansıyor: Gürcülerin 128 tankına karşılık Rusların 23 bin tankı var
Huge difference in size between the two armies, reflected in the conflict: Georgia has 128 tanks to Russia's 23,000
Rus savaş uçakları, Güney Osetya bölgesinde Gürcü mevzilerini bombalamaya devam ediyor.
Russian fighter planes continue to bomb Georgian positions in the region of South Ossetia.
Güney Osetya'nın başkenti Tshinvali'deki askeri bölge ve yerleşim yerlerindeki açık alanda bulunan Gürcü mevzileri, Rus savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Gürcü mevzilerinden de bombardımana karşı ateş açılıyor.
Georgian positions are being bombed by Russian fighter planes in the military region in the capital of South Ossetia Tskhinvali and open fields in settlement areas. Fire was opened on the bombers from the Georgian positions as well.
Can güvenlikleri tehdit altında olan bölge sakinleri ise Rus bombardımanı nedeniyle büyük panik yaşıyor.
Regional residents under threat for their lives are under large panic from the Russian bombardment.
Halk, telaş içinde bölgeden kaçmaya çalışıyor.
People are hurrying to try to get away from the region.
Bu arada Tshinvali yolu boyunca Gürcü birliklerine ait yüzlerce zırhlı araç, tank ve diğer askeri ağır teçhizat hareket halinde bulunuyor.
Meanwhile, along the road to Tskhinvali, hundreds of Georgian armoured vehicles, tanks and other soldiers are mobilizing their equipment.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP