Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline from the Turkish Wikipedia: Part 9

Saturday, May 03, 2008

Time for part 9. Here are the rest of the parts. The disclaimer about the translation is on part 1. Don't forget this is Wikipedia so be sure to double check everything.

BTC Boru Hattı

Türkiye, bölgede Azerbaycan, ABD ve Gürcistan ile işbirliği yapıyor. Azerbaycan ve Gürcistan’la askeri eğitim anlaşmaları da mevcut. Türkiye’nin kendi arka bahçesine girdiğini öne süren Rusya, bu durumdan en fazla rahatsız olan devlet.
Turkey has cooperation in the region with Azerbaijan, the United States and Georgia. There are also agreements with Azerbaijan and Georgia for military education. Russia is the most uneasy nation in this situation, saying that Turkey is entering its backyard.

Aslında Türkiye Rusya ile, SSCB’nin yıkılışından beri bu bölgede etnik ve ekonomik konularda karşı karşıya geliyor. Fakat bu cepheleşme hiçbir zaman üst düzey gerginlik haline getirilmedi. Hatta iki ülke arasında askeri işbirliğine gidildi ve Türkiye Rusya’dan askeri techizat satın alırken aynı zamanda helikopter, füze, top gibi askeri cihazların üretiminde beraber hareket edilmesi de gündeme geldi.

In fact, since the fall of the Soviet Union, Turkey and Russia have been at odds with each other in this region in ethnic and economic terms. However, this increasing opposition has never come to a state of open tension. There has even been military cooperation between the two countries and Turkey has bought military equipment from Russia, while at the same time there is also common movement on the agenda in the production of military equipment such as helicopters, rockets, and cannons.

Türkiye’nin bölgede problem yaşadığı bir başka ülke de Ermenistan. Hem Ermeniler’in sürekli gündemde tuttuğu soykırım iddiaları hem de Azerbaycan faktörü, Türkiye – Ermenistan ilişkilerini çok hassas bir konuma sokmaktadır.

Another country that poses a problem for Turkey is Armenia. Both the continued Armenian claims of genocide, and also the Azerbaijan factor put Turkish-Armenian relations in a very sensitive state.

Rusya

Russia

SSCB’nin ardından kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, 1990ların başında yaşadığı sıkıntıların bir bölümünü ortadan kaldıran Rusya, son birkaç yıldır Kafkaslar ve Orta Asya üzerindeki etkisini yeniden arttırır bir konuma geldi. Özellikle SSCB döneminde temelleri atılan etnik ayrılıkları kullanan Rusya, bu sayede öncelikle askeri olarak bölgede etkili oldu.

Russia which after the fall of the Soviet Union was trying to stand on its own feet, and in beginning of the 1990s left the region behind due to difficulties, in the past few years has once again began increasing its influence in the Caucasus and Central Asia.

Kendi siyasi ve iktisadi yapısının pek de sağlıklı olmaması, Rusya’nın söz konusu bölge üzerinde bu yönlerden daha fazla etkili olmasını bir bakıma sınırlayan bir etken. SSCB döneminden kalan bürokratlar aracılığıyla Kafkas ve Orta Asya ülkelerinde etkili olmaya çalışıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, Rusya bir imparatorluktan bir devlete geçiş sürecinin sancılarını yaşamaya devam ediyor.

The fact that its own political and economic structure is not at all healthy is a factor that limits the view that Russia is becoming more influential in this region. Go-betweens between the bureaucrats left behind from the Soviet period work to be influential in the countries of the Caucasus and Central Asia. An honest view of the situation is that Russia is continuing in the pains involved in turning from an empire into a state.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP