Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline from the Turkish Wikipedia: Part 7

Thursday, May 01, 2008

Time for part 7. Here's part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, and part 6. The disclaimer about the translation is on part 1. Don't forget this is Wikipedia so be sure to double check everything.

BTC Boru Hattı


Bir çok terorist eylemciyi barındıran Pankisi Corç Vadisi de halledilmesi gereken bir çıban başı olarak Gürcistan’ın önünde duruyor. Gürcistan üzerinde nüfuzunu tam olarak kurmaya çalışan Rusya buralardaki ayrılıkçı güçlerin en büyük destekçisi.

The Pankisi Gorge, sheltering a large amount of terrorist activity is another source of trouble for Georgi that needs to be solved. Russia, trying to set up complete influence in Georgia, is the separatist forces' largest supporter here.

Diğer taraftan, 11 Eylül saldırısı sonrası, Gürcistan’da bulunduğu iddia edilen terorist gruplarla mücadele etmek için ABD de Gürcü yönetim üzerinde baskı kurmuştu. Adeta iki dev arasında kalan Gürcistan, her iki tarafın da isteklerini yerine getirmiş ve ABD’den askeri yardım almayı kabul edip ABD askerlerinin ülkede konuşlanmasını kabul ederken, Rusya’nın da Gürcistan’daki enerji hatlarını koruma ve ayrılıkçı etnik unsurlarla daha etkili mücadele etme bahanesiyle asker yollamasına evet demek durumunda kalmıştır. Neticede, Gürcistan yönetiminin kendi ülkesi üzerindeki siyasi otoritesi son derece tartışmalı bir hale gelmiş; ülke ABD ile Rusya’nın kendi politikalarını uygulamaya çalıştıkları bir arena halini almıştır.

From the other side, after September 11th, in order to fight against terrorist groups claimed to be within Georgia the US has put pressure on the Georgian administration. Located within two giants so to speak, Georgia has brought in requests from both sides; from the US it has been agreed to obtain military support and to have American soldiers take up positions in the country, and Russia has said yes to setting up energy lines in Georgia and to send in soldiers under the pretext of fighting more effectively against ethnic separatist elements. In short, the Georgian administration's amount of authority in its own country is a real subject of debate; the country has turned into an arena where the United States and Russia work to carry out their own politics.

Türkiye

Turkey

Türkiye özellikle, 2001 yılında yaşadığı derin ekonomik krizden sonra bir yandan toparlanmaya çalışırken diğer taraftan da geçmişte yaptığı hatalardan ders alma niyetinde. Enerji konusunda geçmişte yapılan anlaşmalar özellikle AKP hükümetinin iktidara gelmesinin ardından mercek altına alınmış durumda.
Turkey for the most part since the deep economic crisis in 2001 has been working to pull itself together on one side, and from the other to learn from the mistakes it made in the past. The energy agreements made in the past have been put under the lens mostly since the AKP party came to power.

Geçmiş dönemlerde de kamuoyunda sıkça bahsi geçen enerji anlaşmaları, TBMM’de kurulan yolsuzluk konulu araştırma komisyonlarında geniş yer buldu. Rusya ile yapılan anlaşmaların Türkiye aleyhine olduğunun ciddi bir biçimde vurgulandığı bir dönemde, Türkiye’nin Rusya’dan gelen Mavi Akım hattı üzerinden doğalgaz ithalini, anlaşmadaki fiyat anormallikleri üzerine Mart 2003’te durdurmuştu.
The energy agreements that made frequent forays into public opinion during past periods had a wide area in the poverty research commissions of the National Assembly. With Turkey's strong opposition over its natural gas imports and price abnormalities in the agreement, the Blue Stream pipeline from Russia was halted in March 2003.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP