Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 4:7 - 4:16

Tuesday, April 22, 2008

Done chapter 4! Three left, three left.

  • 4:7 Lore me itere vidis vaneso sub la suno.
  • 4:8 Esis ula viro sen dependanto, qua havis nek filiulo nek fratulo, ma esis nula fino ad ilua laboro. Vere, ilua okuli ne esis satisfacita kun richaji ed ilu nultempe questionis, "E por qua me laboras e privacas me ipsa de plezuro?" Ico anke esas vaneso, ed ico esas severa tasko.
  • 4:9 Du esas plu bona kam un, pro ke li havas bona rekompenso de lia laboro.
  • 4:10 Pro ke se unu ek li falas, altru levos sua kamarado. Ma malajo ad unu qua falas, kande ne esas altru qua levos ilu.
  • 4:11 Pluse, se du esas kushita en lito li restas varme, ma quale on povas esar varma sole?
  • 4:12 E se un povas vinkar ilu qua esas sola, du povas rezistar ilu. Kordo ek tri toroni ne ruptesas facile.
  • 4:13 Povra ma saja yunulo esas plu bona kam olda ma stulta rejo qua nultempe pluse savas quale recevar instrukto.
  • 4:14 Pro ke ilu venis ek karcero por divenar rejo, quankam ilo naskis povre en sua rejlando.
  • 4:15 Me vidabas omna vivanti sub la suno, amaseskante a la latero di la duesma yunulo qua remplasas ilu.
  • 4:16 Esas nula fino ad omna populo, ad omno qua esis ante li, e mem ti qui venos pose ne esos felica kun ilu, pro ico anke esas vaneso e persequado a vento.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP