Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 1:7 - 1:18

Tuesday, April 29, 2008

Done!

Great. Now all I have to do is put the whole thing on a .txt file, upload it to scribd.com, and put it all on one post for everybody to see, then watch the corrections flow in.

 • 1:7 Omna riveri fluas aden la maro,
 • Tamen la maro ne esas plenigita.
 • A la loko de ube la riveri fluas,
 • Ibe li fluas itere.
 • 1:8 Omna kozi esas fatiganta;
 • Homo ne povas olun expresar.
 • La okulo ne esas satisfacita kun vidado,
 • Nek esas la oreli plenigita kun askoltado.
 • 1:9 To qua esabas, esas to qua esos,
 • E to qua esas facata, esas to qua facesos.
 • Do esas nulo nova sub la suno.
 • 1:10 Kad existas irgo pri quo on povus dicar,
 • "Videz ico, esas nova"?
 • To ja existabas dum multa epoki
 • Qui esis ante ni.
 • 1:11 Esas nula memoro di antea kozi;
 • Ed anke pri la venonta kozi, ti qui eventos,
 • Esos por li nula memoro
 • Tra ti qui venos plu pose.
 • 1:12 Me, Kohelet, esabas rejo super Israel en Jerusalem.
 • 1:13 E me fixigis mea mento por serchar ed explorar kun sajeso pri omna to qua esas facata sub la cielo. Esas severa tasko qua Deo donabas a la filii di homo, en qua li afliktesas.
 • 1:14 Me vidabas omna agi qui facesas sub la suno, e yen, omno esas vaneso e persequado a vento.
 • 1:15 To qua esas kurva ne povas esar rektigata, e to qua mankas ne povas esar kalkulata.
 • 1:16 Me dicis a me ipsa, "Videz, me grandigis ed augmentis sajeso, plu kam omni qui esis en Jerusalem ante me; e mea mento observabas abundo de sajeso e saveso."
 • 1:17 E me fixigis mea mento por savar saveso, e por savar dementeso e foleso; me parkomprenis ke ico anke esas persequado a vento.
 • 1:18 Pro ke en multa sajeso esas multa chagreno, ed augmentar saveso rezultas en doloro kreskanta.


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP