Ecclesiastes in Bulgarian: 4:1 - 4:5

Sunday, April 06, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 4:1 Тогава, като размишлявах отново за
  всичките неправди, които стават под слънцето,
  и видях сълзите на онеправданите, че нямаше за тях утешител,
  и че силата беше в ръката на онези, които ги угнетяваха,
  а за тях нямаше утешител;
Тогава (then), като (as) размишлявах (I reflected) отново (again) за (on)
всичките (all) неправди (injustices), които (which) стават (are done) под (under) слънцето (the sun),
и (and) видях (I saw) сълзите (the tears) на (of) онеправданите (the underprivileged), че (that) нямаше (they didn't have) за (to) тях (them) утешител (comforter),
и (and) че (that) силата (the strong) беше (are) в (in) ръката (the hand) на (of) онези (those), които (which) ги (them) угнетяваха (they oppressed),
а (but) за (to) тях (them) нямаше (they didn't have) утешител (comforter);

 • 4:2 затова аз облажавах умрелите, които са вече умрели,
  повече, отколкото живите, които са още живи;
затова (therefore) аз (I) облажавах (I praised) умрелите (the dead), които (which) са (are) вече (already) умрели (dead),
повече (more), отколкото (than) живите (the living), които (which) са (are) още (still) живи (alive);

 • 4:3 а за по-щастлив и от двамата смятах онзи, който не е бил изобщо,
  който не е видял лошите дела, които стават под слънцето.
а (but) за (to) по-щастлив (happier) и (also) от (than) двамата (the two) смятах (I felt?) онзи (that), който (which) не (not) е бил (has been) изобщо (at all),
който (which) не (not) е видял (has seen) лошите (the evil) дела (doings), които (that) стават (are done) под (under) слънцето (the sun).

 • 4:4 Тогава видях всеки труд и всяко сполучливо дело,
  че поради него на човека завижда ближният му.
  И това е суета и гонене на вятъра.
Тогава (then) видях (I saw) всеки (all) труд (labour) и (and) всяко (all) сполучливо (happy) дело (work),
че (that) поради (because of) него (it) на (to) човека (the man) завижда (envy) ближният му (his neighbour).
И (and) това (that) е (is) суета (vanity) и (and) гонене (chasing) на (after) вятъра (the wind).

 • 4:5 Безумният сгъва ръцете си
  и яде своята си плът,
Безумният (the fool) сгъва (folds) ръцете си (his hands)
и (and) яде (eats) своята (his own) си плът (flesh),

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP