Ecclesiastes in Bulgarian: 3:9 - 3:11

Wednesday, April 02, 2008

 • 3:9 Каква полза за онзи, който работи,
  от онова, в което се труди той?
Каква (what) полза (use) за (for) онзи (that), който (which) работи (works),
от (from) онова (that?), в (in) което (which) се труди (labour) той (he)?

 • 3:10 Видях труда, който Бог даде
  на човешките синове, за да се трудят в него.
Видях (I saw) труда (the labour), който (that) Бог (God) даде (gives)
на (to) човешките синове (the sons of men), за (for) да (to) се трудят (labour) в (in) него (him).

 • 3:11 Той е направил всяко нещо хубаво на времето му;
  положил е и вечността в тяхното сърце,
  без обаче да може човек да издири
  отначало докрай делото, което е направил Бог.
Той (he) е направил (has made) всяко (all) нещо (thing) хубаво (beautiful) на (in) времето (the time) му (its);
положил (certainly?) е (is) и (also) вечността (eternity) в (in) тяхното (their?) сърце (heart),
без (without) обаче (though) да (to) може (able) човек (man) да издири (find out)
отначало (from the beginning) докрай (to the end) делото (the deed), което (which) е направил (has made) Бог (God).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP