Norway to participate in development of Europe's Galileo navigation system / Norge skal delta i Galileo-utbyggingen

Monday, April 06, 2009Source: digi.no (Norwegian)

Nytt navigasjonssystem kan gi store muligheter for norsk industri.
New navigation system could provide great opportunities for Norwegian industry.
Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad kunngjorde i dag at regjeringen går inn for at Norge skal delta i utbyggingen av Galileo, et felleseuropeisk program for satellittnavigasjon.
Minister of Industry and Trade Sylvia Brustand announced today that the government advocates Norway taking part in the development of Galileo, a joint European satellite navigation program.
Ifølge Norsk Romsenter skal Galileo føre til at navigasjonsnøyaktigheten kan forbedres fra dagens 5 til 20 meter med GPS, til 1 til 3 meter. Dette oppnås ved å bruke GPS og Galileo sammen.
According to the Norwegian Space Centre Galileo will improve accuracy in navigation from the current 5 to 20 metres with GPS to 1 to 3 metres. This is accomplished by using GPS and Galileo together.
Systemet skal bestå av 30 satellitter og ha bakkestasjoner over hele verden. Det skal i første rekke kunne brukes sammen med det amerikanske GPS, men også det russiske GLONASS og kinesernes planlagte Beidou-system.
The system will consist of 30 satellites and will have ground stations all over the world. It will primarily be used with the American GPS, but also with the Russian GLONASS and the planned Chinese Beidou (北斗导航系统) system.
Regjeringen mener at deltakelsen vil sikre norsk innflytelse på utbyggingen av et system som Norge vil ha stor nytte av på mange samfunnsområder. Samtidig ventes det at deltakelsen vil gi store muligheter for norsk industri. Tildelingen av kontrakter er allerede i gang.
The government believes that taking part will secure Norwegian influence in the development of a system that Norway will have a large benefit from in many areas of society. At the same time it is believed that taking part will give a lot of opportunities to Norwegian industry. The awarding of contracts is already underway.
Den norske deltakelsen fram til 2013 ventes å koste 68,9 millioner euro, omtrent drøyt 600 millioner norske kroner.
Norwegian participation is expected to cost 68.9 million euros by 2013.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP