List of computer terms for Crimean Tatar, Turkish and English

Wednesday, February 11, 2009

Front page of the Crimean Tatar Wikipedia, where I found the list.

Crimean Tatar is another language that is very easy to read for those that know Turkish (ever easier than a language like Azeri), and their Wikipedia has a page with computer terms in Crimean Tatar, Turkish and Russian, so I've taken that table and turned it into one for Crimean Tatar, Turkish and English. The English terms should be mostly accurate, but let me know if any are a bit off.

Qırımtatarca (Crimean Tatar) Türkçe (Turkish)
English
net
saife sayfapage
bağlantı bağlantılink
dögme düğmebutton
basmaq tıklamakclick
çift basmaq çift tıklamakdouble click
saylamaq seçmekselect
malümat bilgiler, veridata
malümat bazası veri tabanıdatabase
esap hesapaccount
esap açmaq hesap açmakopen account
qullanıcı kullanıcıuser
aza üyemember
idareci yöneticiadministrator
kiriş girişenter
çıqış çıkışexit
oturım oturumsession
oturım açmaq oturum açmakopen session
oturım qapatmaq oturum kapatmakclose session
faal etkin, faal, aktifactivity
faalleştirmek aktifleştirmekactivate
faalleştirme aktifleştirme, aktivasyonactivation
haberdar etmek haberdar etmekinform
barmaq gitmekenter
qıdırmaq aramaksearch
yollamaq, yibermek göndermeksend
lâğu iptalcancellation
lâğu etmek iptal etmekcancel
keri ketirmek geri getirmekreturn
qayd kayıtregistration
qayd olmaq kayıt olmakregister
qaydlı kayıtlıregistered
qaydsız kayıtsızunregistered
uyğun, ruhsetli geçerlivalid
ruhsetsiz, yañlış geçersizinvalid
sazlamalar ayarlarregulations
sazlamaq ayarlamakregulate
teşkermek kontrol etmekcheck
büyüklik, ölçü boyutsize
telükesizlik güvenliksecurity
fayl dosyafile
uzantı uzantıextension
kodlama
coding
çeşit, tür çeşit, türtype
taqvim takvimcalendar
tarih tarihhistory
umumiy genelgeneral
tasdıq onayapproval
tasdıqlamaq onaylamakapprove
yañıdan tiklemek, ğayrıdan tiklemek, yañıdan yaratmaq yeniden yaratmakrecreate
sıfırlamaq sıfırlamakreset
yañartmaq yenilemekrenew/repeat
muvafaqiyetli başarılısuccess
muvafaqiyetnen başarıylawith success
tenbi uyarıwarning
işletmek uygulamakapply
belgilemek, kirsetmek belirtmekreveal
yoq etmek silmekdelete
irişim erişimaccess / retrieval
yetki, izin yetki, izinauthorization
al, status hal, durumstatus
alet araçtool
isse katkıhelp
isim fezası alan adı (vikide)domain name
satır, pencere alandomain
sıq berilgen sualler (SBS) sık sorulan sorular (SSS)FAQ
yüklemek yüklemek(up)load
qoşmaq eklemekadd / attach
qoşulma ek, eklentiattachment
işaretlemek işaretlemekmark / tick
işaret işaret, simgemarking / tick
işaret, simvol karaktercharacter
toldurmaq doldurmakfill
eşleşmek eşleşmekpair off / match with
ilişki ilişkiassociation
ağırlıq ağırlıkweight
qutu kutubox
cüzdan klasörfolder
ilâve ek, ilaveaddition, supplement
resim, suret resimimage
çezinirlik çözünürlükresolution
maqale makale, maddearticle
beyanat mesajmessage
mevzu konusubject
serleva başlıktitle
müellif yazarauthor
metin metintext
qaide kuralrule
münderice içerikcontent
deñişiklik değişiklikchange(s)
deñiştirmek değiştirmekchange
muzakere tartışmadiscussion
teklif teklifsuggestion
şahsiy kişisel, şahsi, özelprivate/personal
alınma alıntıquote
bölüm bölümsection
alt bölüm altbölümbottom section
cedvel listelist
cedvel tablotableau
baqıp çıquv önizlemepreview
bastırmaq yazdırmakprint
tefsir yorumopinion
izaat açıklamadescription / statement
tasvir, tarif, tarif, tasvirdescription
rey oyvote
rey bermek oylamakto vote
netice sonuçresult
qalın (yazı) kalın (yazı)boldface
imza imzasign

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP