Iran: American investors can invest in all areas of our country / İran: ABD'li yatırımcılar tüm alanlarda yatırım yapabilecek

Sunday, September 14, 2008


Here's some news in Turkish from Zaman today on Iran and the United States. Note that the name of the person in the article, Muhammed Rıza İzediyan in Turkish, is probably something like Mohammed Reza Izediyan but he doesn't turn up in any related searches so who knows what the official spelling of his name is.

Edit September 15: a helpful anonymous poster has said that the spelling is probably Mohammad Reza Izadian.

İran: ABD ile ticaret yapıyoruz
Iran: We trade with the United States
İran, ABD ile ticarette her hangi bir sınırlamanın söz konusu olmadığını bildirdi.
Iran said that there is no discussion on limits to trade with the United States.
Ticareti Geliştirme Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Rıza İzediyan, 4. Kalkınma Planı çerçevesinde İsrail dışındaki bütün ülkelerle ticaretin serbest olduğunu söyledi.
The deputy head of the Trade Development Association Muhammed Riza Isediyan said that in the 4th Development Plan trade is free with every nation except Israel.
İzediyan, özel ve resmi şirketlerin ABD de dahil tüm ülkelere ihracat yapabileceği gibi bu ülkelerden ithalatta da bulunabileceğini belirtti.
Izediyan clarified that there could also be imports of private and public companies from these countries including the United States that can be exported to.
İran'ın ABD'den ithalatının son yıllarda artış gösterdiğini ancak bunun Asya ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar az olduğunu anlatan İzediyan, “ABD ile ticaret, İran'ın dış siyaseti ve çıkarlarıyla çelişmiyor" dedi.
Izediyan explained that Iran showed an increase of imports from the United States over the past few years but that this was small enough that it could not be compared to that with Asian and European countries, saying that "The trade with the United States is not in contradiction with Iran's foreign policy and self-interest."
İzediyan, ABD'ye ihracatın azalmasında ise ucuz ve kalitesiz Çin halılarının piyasaya girmesinin etkili olduğunu sözlerine ekledi.
Izediyan added that the decrease of exports to the United States was affected by the entry on the market of cheap and low-quality Chinese carpets.
Yaklaşık 30 yıldır doğrudan diplomatik ilişkiye sahip olmayan İran ve ABD birbirine ihracat ve ithalat yapabiliyor.
Over the past approximately 30 years Iran and the United States, which have no direct diplomatic relations, have been able to import and export to and from each other.
ABD, bir çok alanda ambargo uyguladığı İran'a Başkan George W. Bush döneminde 600 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirdi.
In the George W. Bush period the United States has had almost 600 million dollars of exports to Iran, a country against which there are embargoes in a number of areas.
İran, ABD'li yatırımcıların başta enerji olmak üzere tüm alanlarda yatırım yapabileceğini açıklamıştı.
Iran has said that American investors would be able to invest in all areas, most of all in energy.

14 Eylül 2008, Pazar
14 September 2008, Sunday

2 comments:

Anonymous said...

I think it's Mohammad Reza Izadian.

Anonymous said...

I think it's Mohammad Reza Izadian.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP