Georgia not a big supporter of Turkey's Caucasus Stability and Cooperation Platform / Gürcistan Kafkasya Platformu’nu istemiyor

Friday, September 05, 2008


Ethno-Linguistic groups in the Caucasus region

Here's some news from ntvmsnbc.com in Turkish on Turkey's proposed platform for the Caucasus. Looks like it was a lively meeting.
Gürcistan Kafkasya Platformu’nu istemiyor
Georgia doesn't wish for a Caucasus Platform

Gürcistan, Türkiye’nin önerdiği Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu’na sıcak bakmıyor. Konu Avrupa Konseyi’nde Kafkasya’daki gerilimin tartışıldığı toplantıda gündeme geldi.
Georgia is not leaning towards Turkey's proposed Caucasus Stability and Cooperation Platform. The subject came up on the agenda in the European Commission's meeting in its discussion on tensions in the Caucasus.
STRASBOURG - Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin daimi temsilcileri düzeyinde yapılan toplantıda, Türkiye Kafkasya İstikrar Platformu önerisini anlattı. Gürcistan Büyükelçisi ise, öneriyi olumlu bulmakla birlikte, Rusya’nın Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlıklarını tanımasının ardından böyle bir girişimin anlamı kalmadığını ima etti.
STRASBOURG - Turkey explained its Caucasus Stability Platform proposal in a meeting of the European Commision to the permanent representatives of 47 nations. The Ambassador for Georgia said that they found the proposal to be a positive one, while hinting that there was no meaning left in this development after Russia's recognition of the independence of South Ossetia and Abkzahia.

Avrupa ülkeleri ise Rusya’ya verilecek tepki konusunda ikiye bölündü.
European nations are divided over the reaction to be given to Russia.
Almanya, İtalya ve Fransa, yaptırım seçeneğine karşı tavır alırken, İskandinavya ülkeleri, İngiltere ve eski doğu bloku ülkeleri, daha kararlı bir siyaset izlenmesi gerektiğini savundu.
Germany, Italy and France have taken on an attitude against the alternative for sanctions, while the Scandinavian nations, the United Kingdom and ex-East Bloc nations maintain that there is a need for more determined political monitoring.
Rus Büyükelçi ise, Avrupalıları Gürcistan’da olanlar konusunda yalan söylemekle suçladı.
The Russian Ambassador accused the Europeans of lying about the events in Georgia.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP