East Iceland turns up gold ring from the Middle Ages / Un anillo de oro descubierto en Islandia

Sunday, July 27, 2008


I don't know anything about gold rings from the Middle Ages in Iceland so I'll just provide the link to the article:

Archeologists discovered a gold ring in a grave in Skriduklaustur in east Iceland where there used to be a monastery. The discovery is considered significant because very few gold rings have been found in archeological excavations in Iceland.

“It looks like a normal wedding ring, but it has been decorated a little,” archeologist Steinunn Kristjánsdóttir, who is responsible for the current excavation project in Skriduklaustur, told Morgunbladid.

The ring is engraved with a leafy pattern and Kristjánsdóttir believes that indicates that the ring was made in the 16th or 17th century.
Where is Skriðuklaustur? Right here. It's so small that it doesn't have its own page on Wikipedia in English, though it does in Icelandic:

Skriðuklaustur er menningar- og fræðasetur og fornfrægt stórbýli í Fljótsdalshreppi á Austurlandi. Þar var klaustur frá 1493 til 1552. Klaustureignirnar runnu við siðskiptin til Danakonungs og urðu að sérstöku léni, Skriðuklausturléni. Kirkja var á Skriðuklaustri frá 1496 til 1792.

Gunnar Gunnarsson settist að á Skriðuklaustri árið 1939. Hann lét reisa húsið, sem þar stendur árið 1939 en það er teiknað af þýska arkitektinum Fritz Höger. Húsið er 315 grunnfleti, tvær hæðir og ris, alls yfir 30 herbergi. Árið 1967 var annað íbúðarhús byggt á jörðinni og hlaut nafnið Skriða.

Gunnar ánafnaði ríkissjóði jörðinni með því skilyrði m.a., að nýting hennar yrði til menningarauka („Jarðeign þessi skal vera ævarandi eign íslenzka ríkisins. Hún skal hagnýtt á þann hátt, að til menningarauka horfi, t.d. að rekin sé þar tilraunastarfsemi í landbúnaði, byggðasafn, bókasafn, skjalasafn, listasafn, skóli, sjúkrahús, hressingarhæli, barnahæli eða elliheimili.“). Tilraunabú í sauðfjár- og jarðrækt á vegum RALA var rekið þar frá 1949 til 1990.

Stofnun Gunnars Gunnarssonar var sett á laggirnar árið 1997.

By the way, here's a tip for what you do if you have a document in Icelandic and you really want to know what it says. Take the text and turn ð and Þ into d, then turn all the other characters with the accent on the top into ones without (so í into i, é into e, etc.). Then turn ö into ø. Now you have something that looks a wee bit more like Norwegian. The result is the following:
Skriduklaustur er menningar- og frædasetur og fornfrægt storbyli i Fljotsdalshreppi a Austurlandi. dar var klaustur fra 1493 til 1552. Klaustureignirnar runnu vid sidskiptin til Danakonungs og urdu ad serstøku leni, Skriduklausturleni. Kirkja var a Skriduklaustri fra 1496 til 1792.

Gunnar Gunnarsson settist ad a Skriduklaustri arid 1939. Hann let reisa husid, sem dar stendur arid 1939 en dad er teiknad af dyska arkitektinum Fritz Høger. Husid er 315 m² grunnfleti, tvær hædir og ris, alls yfir 30 herbergi. arid 1967 var annad ibudarhus byggt a jørdinni og hlaut nafnid Skrida.

Gunnar anafnadi rikissjodi jørdinni med dvi skilyrdi m.a., ad nyting hennar yrdi til menningarauka („Jardeign dessi skal vera ævarandi eign islenzka rikisins. Hun skal hagnytt a dann hatt, ad til menningarauka horfi, t.d. ad rekin se dar tilraunastarfsemi i landbunadi, byggdasafn, bokasafn, skjalasafn, listasafn, skoli, sjukrahus, hressingarhæli, barnahæli eda elliheimili.“). Tilraunabu i saudfjar- og jardrækt a vegum RALA var rekid dar fra 1949 til 1990.

Stofnun Gunnars Gunnarssonar var sett a laggirnar arid 1997.
Okay, now we feed this into Google's automatic translation service. One day it'll probably have Icelandic-English but right now in 2008 it doesn't. Here's what it turns out:
Skriduklaustur is menningar and frædasetur and fornfrægt storbyli in Fljotsdalshreppi a Austurlandi. DAR was klaustur from 1493 to 1552. Klaustureignirnar runnu wide sidskiptin to Danakonungs and urdu ad serstøku leni, Skriduklausturleni. Kirkja was a Skriduklaustri from 1496 to 1792.

Gunnar Gunnarsson settist ad a Skriduklaustri arid 1939. Hann let go husid, sem dar stendur arid 1939 a dad is teiknad of dyska arkitektinum Fritz High. Husid is 315 m² grunnfleti, tværs hædir and rice, all yfir 30 herbergi. arid 1967 was annad ibudarhus byggt a jørdinni and hlaut nafnid Skrida.

Gunnar anafnadi rikissjodi jørdinni with dvi skilyrdi Monday, the ad nyting her yrdi to menningarauka ( "Jardeign dessi should be ævarandi own islenzka rikisins. She should hagnytt a dann had, ad to menningarauka horfi for example, ad rekin see dar tilraunastarfsemi in landbunadi, byggdasafn, bokasafn , Skjalasafn, listasafn, skoli, sjukrahus, hressingarhæli, barnahæli eda elliheimili. "). Tilraunabu in saudfjar and jardrækt a vegum RALA was rekid DAR from 1949 to 1990.

Stofnun Gunnars Gunnarsson was seen a laggirnar arid 1997.
Okay, it still largely makes no sense, but some parts of it do.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP