Houses in Turkmenistan now able to connect to the internet

Thursday, June 12, 2008Yay!

One more reason to remember to always provide a text-only version of your site even in this day and age. I don't know how to do that with this blog so I don't count.

Türkmenistan’da evlere internet izni

Permission to use the internet given to homes in Turkmenistan

Türkmenistan’da vatandaşlar, 7 yıl aradan sonra internete evlerinden bağlanabilecekler.

After seven years, Turkmenistan citizens can connect to the internet in their homes.

AŞKABAT - Ülkenin tek internet sağlayıcısı konumunda bulunan Türkmentelekom’dan alınan bilgiye göre, geçen hafta başından itibaren 20 eve internet bağlandı.
Ashgabat - According to information obtained from Turkmentelekom, the only internet provider in the nation, 20 houses have connected to the internet since the beginning of last week.
Yetkililer, 2001 yılından beri ilk defa evlere internet bağlandığını, evlerde internet bağlantısına izin veren yasanın önceki yıllarda çıktığını belirttiler.
The authorities said that for the first time since 2001 homes were connected to the internet, and that the law permitting homes to connect to the internet was made in the preceding years.

Türkmenistan’da teknik yetersizlik ve yasal nedenlerden dolayı 2001 yılından bu yana evlere internet bağlanamıyordu ve internet kafeler de kapatılmıştı.
Due to insufficient technology and legal reasons in Turkmenistan, homes had not been connected to the internet since 2001 and internet cafes had been closed as well.
Türkmentelekom, internet kullanıcılarına, aylık 8 dolar sabit ücretin haricinde saati yaklaşık bir dolardan hizmet veriyor. Bu ücret internet kafelerde saati iki doları aşıyor. Sağlanan internet, çevirmeli ağ bağlantısı ile 56 kbps gibi düşük hızda çalışıyor.
Turkmentelekom provides service to internet users for about one dollar an hour not including an 8 dollar monthly fixed fee. This fee surpasses two dollars an hour in internet cafes. The internet service provided uses a dialup connection, working at a low speed of 56 kbps.


Bloguma hoş geldiňiz Türkmenler! Men Türkmenistan'a geljek!

Hm, maybe if I put in some content from the Turkmen Wikipedia I can get a piece of that Turkmen traffic.

Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhammedow - 2006, Türkmenistanyň Prezidenti Berdimuhammedow G.M. Ahal welayatynyn Gökdepe etrabynyn Babarap obasynda 1957nji yylda doguldy. Ol Türkmen Döwlet Lukmançylyk Institutynynyn uçurymy. Ol stomatolog karini ele aldi. 1992de ol Lukmaçylyk Istitutynyn Stomatologiya fakultedinde işe başlady. 1995 yylda Saparmyrat Türkmenbaşynyn karary bilen Saglyk Ministirliginin dişçilik bölüminin başlygy boldy. 1997-de Saglyk Ministri we Premyer Ministri nin orunbasary wezipesine 2001nji yylda bellenildi.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP