Turks want a cigaretteless life

Thursday, May 22, 2008

And I'm very glad to see it.

Here's the source.

This article repeats itself quite a bit so a few parts are not exactly the same as the source.

No Smoking sign.
Her yerde sigara içilmez. Hahaha

Türk halkı sigarasız yaşam istiyor
Turks Want a Cigaretteless Life
Sağlık Bakanlığı'nın anketine göre Türk Halkı'nın yüzde 85'i işyeri ve kamuya açık alanlar ile alışveriş merkezi gibi kapalı alanlarda, "sigara içilmemesini" destekliyor. Türk halkının yüzde 91'i ise pasif olarak sigara dumanına maruz kalmanın insan sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğunu biliyor.
According to a survey from the Ministry of Health, 85% of Turks support the prohibition of cigarettes from places of work and closed areas such as areas open to the public and shopping centres. 91% of Turks know that exposure to passive cigarette smoke represents a serious threat to human health.
Sağlık Bakanlığı'nın 14 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında, 16 kentte, 15 yaş ve üzeri bin 331 kişiyle yaptığı ankete göre, Türk Halkı'nın yüzde 85'i işyeri ve kamuya açık alanlar ile alışveriş merkezi gibi kapalı alanlarda, "sigara içilmemesini" destekliyor. Yüzde 75'i ise bu uygulamaya "kuvvetle" destek verdiğini belirtiyor. Öte yandan, Türk halkının yüzde 91'i pasif olarak sigara dumanına maruz kalmanın insan sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğunu biliyor. Sigara kullananların dahi yüzde 63'ü sigara yasağını destekliyor.
According to the survey conducted from February 14 to March 1st by the Ministry of Health on 1331 people aged 15 and older, 85% of Turks support cigarette prohibition from places of work and closed areas such as areas open to the public and shopping centres. 75% "strongly" support this implementation. On the other hand, 91% of Turks know that exposure to passive cigarette smoke represents a serious threat to human health. Even 63% of smokers supported the cigarette prohibition.
SİGARA YASAĞINA DESTEK
Support of Cigarette Prohibition
Ankete göre, Türkiye'de her on kişiden 8'i tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine ilişkin mevzuattan haberdar olduğunu belirtirken, yüzde 38'i yeni yasa hakkında çok şey duyduğunu veya okuduğunu, yüzde 48'i ise duyduğu veya okuduğu bazı bilgiler olduğunu söylüyor. Genel itibarıyla, Türk halkı tüm işyerlerinde ve kamuya açık yerlerde sigara ve tütün ürünlerinin içilmemesini destekliyor. Yasa tüm bölgelerde ve tüm nüfus grupları çapında kuvvetli destek görüyor. Sigara içenlerin bile yüzde 63 oranında çoğunluğu genel itibarıyla yasayı destekliyor. Türk halkının yalnızca yüzde 14'ü sigara ve tütün mevzuatına karşı olduğunu belirtiyor. Türk halkının yüzde 90'ı, yasanın bürolar ve iç mekanda yer alan diğer işyerleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye dağılan metro, havaalanları, mağazalar gibi iç mekanda yer alan kamuya açık yerlerde, yüzde 75'i restoranlarda, yüzde 63'ü de barlarda sigara içilmesini yasaklayan hükümlerini de destekliyor.
According to the survey, 8 out of 10 people in Turkey were aware of the legislation to repress harm from tobacco products, 38% said they had heard or read a lot about the new law, and 48% that they had heard or read a little about it. The general attitude by Turks is that of support for cigarette prohibition in these areas. The law shows a strong support in all areas and all population groups. Even 63% of those that smoke supported the law. Only 14% of Turks were against the legislation on cigarettes and tobacco. 90% of Turks supported a cigarette ban in open areas such as offices and working areas, ventilated subways, airports and shops, 75% supported a ban in restaurants, and 63% supported cigarette prohibition in bars.
TÜRK HALKI SİGARA DUMANINI BİR RİSK OLARAK GÖRÜYOR
Turks see cigarette smoke as a risk
Yine ankete göre, Türk Halkı sigara dumanına pasif olarak maruz kalmayı sağlık açısından bir risk olarak algılıyor. On kişiden dokuzu, pasif olarak sigara dumanına maruz kalmanın sağlık açısından çok ciddi veya oldukça ciddi bir risk olduğunu düşünüyor. Öte yandan Türk Halkı, aynı zamanda tüm çalışanların pasif olarak sigara dumanına maruz kalmaktan korunması gerektiğine inanıyor. Her 10 kişiden 9'u, her çalışanın -nerede çalışıyor olursa olsun- pasif olarak sigara dumanına maruz kalmaktan korunma hakkına sahip olduğuna inanıyor. Vatandaşlar aynı zamanda kamunun, devletin "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Yasası"na uygun hareket ettiğini düşünürken; yüzde 89'u ise "devletin her çalışanı pasif olarak sigara dumanına maruz kalmaktan korumak üzere tüm yetkisini kullanması gerektiğini" , yüzde 63'ü de "yasanın bazı vatandaşların haklarını kısıtlamak bakımından çok ileri gitmemesi gerektiğini" belirtiyor.
Also according to the survey, Turks see passive exposure to cigarette smoke as a risk to health. Nine out of ten are of the opinion that passive exposure to cigarette smoke is either a serious or a very serious risk to health. They also believe that all working people should be afraid of being passively exposed to cigarette smoke. Nine out of 10 believe that all workers, no matter where they work, have the right to protect themselves from passive cigarette smoke. When considering the country's anti-tobacco law, 89% believe that "the state should use its full authority to protect all workers from passive cigarette smoke exposure", and 63% believe that "the law should not go too far in restricting the rights of some citizens."
TÜRK HALKI SİGARA İÇİLMEYEN BAR VE RESTORANLARDAN HOŞNUT OLACAK
Turks to welcome cigaretteless bars and restaurants
Anket sonuçları Türk Halkı'nın sigara içilmeyen bar ve restoranlardan hoşnut kalacağını gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 81'i, sigara içenlerin de yüzde 65'i dahil olmak üzere, tütün dumanı solumadan restoran ve barların keyfini çıkarmanın hoş olacağını düşündüklerini söylüyorlar.
The conclusions of the survey show that Turks are pleased with cigaretteless bars and restaurants. 81% of those that participated in the survey, and 65% of cigarette smokers, said they would be pleased with restaurants and bars they could enjoy without having to breathe in cigarette smoke.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP