Ecclesiastes in Bulgarian: 8:9 - 8:11

Friday, May 02, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 8:9 Всичко това видях, като занимах сърцето си
  с всяко дело, което става под слънцето,
  че има време, когато човек властва над човека за негова вреда.
Всичко (all) това (this) видях (I saw), като занимах сърцето си (my heart)
с (to) всяко (every) дело (deed), което (which) става (happens) под (under) слънцето (the sun),
че (that) има (there is) време (a time), когато (when) човек (a man) властва (rules) над (over) човека (the man) за (for) негова (its) вреда (hurt).

 • 8:10 При това видях нечестивите погребани,
  които бяха идвали и отивали от святото място;
  и те бяха забравени в града, където бяха постъпили така.
  И това е суета.
При (with) това (this) видях (I saw) нечестивите (the wicked) погребани (buried),
които (which) бяха (had) идвали (gone) и (and) отивали (came) от (from) святото (the holy) място (place);
и (and) те (they) бяха (were) забравени (forgotten) в (in) града (the city), където (where) бяха (they were) постъпили (did) така (this).
И (also) това (this) е (is) суета (futility).

 • 8:11 Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро,
  затова сърцето на човешките синове е всецяло предадено да върши зло.
Понеже (because) присъдата (the sentence) против (against) нечестиво (evil) дело (deed) не (not) се изпълнява (executed) скоро (quickly),
затова (that is why) сърцето (the heart) на (of) човешките синове (the sons of men) е (is) всецяло (fully?) предадено (attached) да (to) върши (do) зло (evil).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP