Ecclesiastes in Bulgarian: 8:15 - 8:17

Saturday, May 03, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 8:15 Затова аз похвалих веселбата,
  защото за човека няма по-добро под слънцето
  освен да яде, да пие и да се весели,
  и това да му остава от труда му
  през всички дни на живота му, които Бог му е дал под слънцето.
Затова (therefore) аз (I) похвалих (praised) веселбата (the pleasure),
защото (because) за (for) човека (the man) няма (there is not) по-добро (better) под (under) слънцето (the sun)
освен (except) да (to) яде (eat), да (to) пие (drink) и (and) да (to) се весели (enjoy oneself),
и (and) това (this) да (to) му (by him) остава (stand) от (of) труда му (his toils)
през (through) всички (all) дни (days) на (of) живота му (his life), които (which) Бог (God) му (to him) е дал (has given) под (under) слънцето (the sun).

 • 8:16 Когато предадох сърцето си да позная мъдростта
  и да видя труда, който ставаше по земята,
  как очите на някои не виждат сън нито денем, нито нощем,
Когато (when) предадох (I devoted) сърцето си (my heart) да (to) позная (know) мъдростта (the wisdom)
и (and) да (to) видя (see) труда (the toils), който (which) ставаше (are done) по (on) земята (the earth),
как (how) очите (the eyes) на (of) някои (some) не (do not) виждат (see) сън (sleep) нито (neither) денем (during the day), нито (nor) нощем (during the night),

 • 8:17 тогава видях цялото Божие дело,
  че човек не може да издири делото, което става под слънцето;
  понеже колкото и да се труди човек да го търси,
  пак няма да го намери;
  а дори ако и мъдрият реши да го познае,
  няма да може да го намери.
тогава (then) видях (I saw) цялото (every) Божие (God's) дело (act),
че (that) човек (man) не може (cannot) да (to) издири (discover) делото (the acts), което (which) става (happen) под (under) слънцето (the sun);
понеже (because) колкото (however much) и (also) да (to) се труди (work) човек (man) да (to) го търси (seek it),
пак (still) няма (not) да (to) го намери (find it);
а (but) дори (even) ако (if) и (also) мъдрият (the wise man) реши (claim?) да (to) го познае (know it),
няма (not) да to) може (able) да (to) го намери (find it).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP