Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 2:12 - 2:17

Saturday, April 26, 2008

  • 2:12 Do me turnis por konsiderar sajeso, dementeso e foleso; pro ke quon facos la viro qua venos pos la rejo, ecepte to qua jam facesis?
  • 2:13 E me vidis ke sajeso ecelas foleso quale lumo ecelas tenebro.
  • 2:14 La okuli di la saja viro esas en sua kapo, ma la stulto marchas en tenebro. Tamen me savas ke un fato eventas ad omna du.
  • 2:15 Lore me dicis a me, "Quale esas la fato di la stulto, tale anke eventos a me. Lore pro quo me esabas tale saja?" Do me dicis a me ipsa, "Ico anke esas vaneso."
  • 2:16 Pro ke esas nula eterna memorajo di la saja viro, same kam di la stulto, tale ke en la venonta dii omno obliviesos. E quale la saja viro e la stulto same mortas!
  • 2:17 Do me odiis vivo, nam la laboro quo esabas facata sub la suno esis chagreniganta a me; pro ke omno esas vaneso e persequado a vento.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP