Ecclesiastes in Bulgarian plus ambient and Castlevania music - part II

Wednesday, April 02, 2008

Done! Well, done one video. I gave up on including the entire text in the video since that was taking way too long so I just slapped on three images and uploaded it to YouTube. Here's chapter 11, the only one I've done so far:And here's the content in Bulgarian. Enjoy. I'll write another post after I get a few more of these up.

1. Хвърли хляба си по водата,
защото след много дни ще го намериш!

2. Дай дял на седмина и дори на осмина;
защото не знаеш какво зло ще бъде на земята.

3. Ако облаците са пълни, изливат дъжд на земята;
и ако падне дърво на юг или на север,
на мястото, където падне дървото, там ще си остане.

4. Който се взира във вятъра, няма да сее;
и който гледа към облаците, няма да жъне.

5. Както не знаеш как се движи духът,
нито как се образуват костите в утробата на бременната,
така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко.

6. Сей семето си сутрин и вечер не въздържай ръката си;
защото не знаеш кое ще успее - това ли или онова,
или дали ще са и двете еднакво добри.

7. Наистина светлината е сладка.
И приятно е на очите да гледат слънцето.

8. Да! Ако и да живее човек много години,
нека се весели през всички тях;
но нека си спомня и за дните на тъмнината,
защото ще бъдат много.
Всичко, което идва, е суета.

9. Суетата на младостта
Весели се, младежо, в младостта си
и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти,
и ходи по пътищата на сърцето си
и според каквото гледат очите ти!
Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.

10. Затова отхвърли от сърцето си досадата
и отдалечи от плътта си всичко, което докарва неволя;
защото младостта и юношеството са суета.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP