Ecclesiastes in Bulgarian: 7:27 - 8:1

Monday, April 28, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 7:27 Виж, това намерих, казва проповедникът,
  като изпитвах нещата едно по едно, за да намеря причината
Виж (look), това (this) намерих (I have found), казва (says) проповедникът (the preacher),
като (while) изпитвах (examined) нещата (the things) едно (one) по (after) едно (one), за (for) да (to) намеря (find) причината (the cause)

 • 7:28 (и душата ми още го изследва, но не съм го намерил);
  един мъж между хиляда намерих;
  но нито една жена между толкова жени не намерих.
(и (and) душата ми (my soul) още (also) го изследва (investigate it), но (but) не съм го намерил (I have not found it));
един (one) мъж (man) между (among) хиляда (thousand) намерих (I found);
но (but) нито (not) една (one) жена (woman) между (among) толкова (that many) жени (women) не намерих (I didn't find).

 • 7:29 Ето, това само намерих,
  че Бог направи човека праведен,
  но те изнамериха много измислици.
Ето (behold), това (this) само (only) намерих (I found),
че (that) Бог (God) направи (makes) човека (the man) праведен (righteous),
но (but) те (they) изнамериха (contrive) много (many) измислици (fabrications).

 • 8:1 Кой е като мъдрия? И кой знае изяснението на нещата?
  Мъдростта на човека просветлява лицето му
  и коравината на лицето му се променя.
Кой (who) е (is) като (like) мъдрия (wise man)? И (and) кой (who) знае (knows) изяснението (the interpretation) на (of) нещата (the things)?
Мъдростта (the wisdom) на (of) човека (the man) просветлява (enlightens) лицето му (his face)
и (and) коравината (the sternness) на (of) лицето му (his face) се променя (changes).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP