Ecclesiastes in Bulgarian: 2:17 - 2:21

Sunday, March 30, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 2:17 Затова намразих живота,
  защото тежки ми се видяха делата, които стават под слънцето;
  понеже всичко е суета и гонене на вятъра.
Затова (therefore) намразих (I hated) живота (life),
защото (because) тежки ми (my toil?) се видяха (I saw) делата (the doings), които (that) стават (are done) под (under) слънцето (the sun);
понеже (since) всичко (all) е (is) суета (vanity) и (and) гонене (chasing) на (after) вятъра (the wind).

 • 2:18 Намразих още и целия си труд,
  с който съм се трудил под слънцето,
  защото трябва да го оставя на човека, който ще бъде след мен;
Намразих (I hated) още (also) и целия (all) си труд (my labour),
с (in) който (which) съм (I was) се трудил (laboured) под (under) слънцето (the sun),
защото (because) трябва (must) да го (it) оставя (leave) на (to) човека (the man), който (that) ще (will) бъде (be) след (after) мен (me);

 • 2:19 и кой знае мъдър ли ще бъде той или безумен?
  Но пак той ще властва над целия ми труд, с който съм се трудил
  и в който показах мъдрост под слънцето.
  И това е суета.
и (and) кой (who) знае (knows) мъдър (wise) ли (question) ще (will) бъде (be) той (he) или (or) безумен (a fool)?
Но (but) пак (again) той (he) ще (will) властва (rule) над (over) целия (all) ми (my) труд (labour), с (in) който (which) съм (I am) се трудил (laboured)
и (and) в (in) който (which) показах (I showed) мъдрост (wisdom) под (under) слънцето (the sun).
И (and) това (this) е (is) суета (vanity).

 • 2:20 Затова аз отново направих сърцето си да се отчае
  поради целия труд, с който съм се трудил под слънцето.
Затова (therefore) аз (I) отново (again) направих (I made) сърцето си (my heart) да се отчае (discouraged)
поради (because of) целия (all) труд (labour), с (in) който (which) съм се трудил (I have laboured) под (under) слънцето (the sun).

 • 2:21 Защото има човек, който се е трудил
  с мъдрост, със знание и със сполука;
  но той пак ще остави всичко за дял на някого,
  който не е участвал в труда му.
  И това е суета и голямо зло.
Защото (for) има (there is) човек (a man), който (who) се е трудил (has laboured)
с (in) мъдрост (wisdom), със (in) знание (knowledge) и (and) със (in) сполука (skill);
но (but) той (he) пак (again) ще (will) остави (leave) всичко (all) за (to) дял (a share) на(to) някого (someone),
който (that) не (not) е (is) участвал (participate) в (in) труда (the labour) му (his).
И (also) това (this) е (is) суета (vanity) и (and) голямо (great) зло (evil).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP