Deutsch - Warum Nicht? 1-1

Monday, March 03, 2008

Note: English translations are made purposely awkward in places to aid understanding of how the Turkish grammar works. All copyrights belong to Deutsche Welle and my blog is merely an aid to those learning Turkish, and maybe some German at the same time. There is another German course on Deutsche Welle with pdfs and sound files in Turkish (and the Turkish dialog has all been written out so you don't have to), but the content is far less interesting than Deutsch - Warum Nicht?, a course I particularly like. The characters in Radio D are millions of times less interesting than Andreas, Ex, Dr. Thürmann and all the rest.

Please correct any Turkish or German mistakes I have made here. Thanks.

http://www.dw-world.com/dw/content/0,2144,293588,00.html

Listen

0:00 - 2:21

Lern Deutsch bei der deutschen Welle Learn German with the German wave
Deutsche Welle - Almanya Sesi radyosundaki Deutsche Welle - in 'German Voice' radio
Almanca dil kursları dizisinde in its German language course(s) series
Deutsch - Warum Nicht? German - why not?
"Almanca - neden olmasın" başlıklı yeni kursumuzu sunuyoruz. We present our new course entitled "German - why not?"
Kursu hazırlayan Herrad Meese. The person that prepared the course (=the author) is Herrad Meese.
... ...
Liebe Hörerinnen und Hörer Dear listenerettes and listeners.
İyi günler, sevgili dinleyenler. Good day, dear listeners.
Bugün, yeni bir radyo dil kursuna başlıyoruz. Today, we start a new radio language course.
Kursumuzun adı, Deutsch - warum nicht? The name of our course is Deutsch - warum nicht?
Radyoyla Almanca kursumuzun bugünkü ilk dersinin başlığı da şöyle. The title of our first course through radio today is also like this.
Das ist ein Lied. Türkçesi: bu bir şarkıdır. Das ist ein Lied. Its Turkish (in Turkish): This is a song.
Bu yeni kursumuzda, In our new course,
ilginç bir değişik bazı yöntemlerle karşılaşacaksınız. you'll encounter some varied methods.
Sözgelimi, işe hemen dersin konusuyla başlamak yerine, For example, instead of starting work right away on the (course) subjects,
bütün bu kurs boyunca, (for) throughout this whole course,
Almancayı daha kolay anlamanıza yardımcı olacak bazı yöntemler öğreneceksiniz. you will learn some methods that will be a help to your easier German understanding.
bugünkü ilk dersimizde, in our today's first course,
önce sizleri Almanca'nın rengi, edası, ve tınısıyla tanıştıracağız. we will introduce you first to German's colour, its style, and tone.
İlk adımı, dersimizin başındaki selamlama cümlesiyle atalım. Let's take our first step with the greeting sentence at the beginning of our course.
Liebe Hörerinnen und Hörer Dear listenerettes and listeners.
Ne dersiniz? What do you say?
Bu cümle, sizin için tipik Almanca öğrenim miydi? Was this sentence typical German education for you?
Ama hiç merak etmeyin. But don't worry at all.
Sizlere şimdi başka örnekler de sunacağız. We'll provide you other examples right now.
Bu örneklerimizi dinlerken As (you) listen to these examples of ours
lütfen şöyle bir deneme yapın. please do a test like this.
Sözcüklerin anlamını kavramaya çalışmayın, Don't try to comprehend the meaning of the words,
dikkatinizi yalnızca dilin tınısına, söylenenlerin melodisine toplayalım. let's just gather your attention to the sound of the language, and the melody of the speakers.
İşte ilk örneğimiz. Here's the first example.
(German talk radio)
Evet, işte size Almanca. Yes, here's German to (for) you.
Bu, radyodaki bir konuşmanın başlangıcındaki selamlaşmaydı. This was an exchange of greetings (selamlaşma) in the beginning of a conversation on the radio.
Seyircilerin telefonla katıldıkları, A viewer being joined by telephone,
canlı yayın programlarından biri. one of (other) live broadcast programs.2:21 - 4:45

Şimdi, ikinci örneğimize kulak verelim. Now, let's give our ears to our second example.
(German boy)
Evet. Almanca, çocukların dilinde böyle de olabiliyor. Yes. German, in the words of children, can be like this as well.
Sanıyorum ki, dikkatinizi çekmişti. I bet it caught your attention.
Bu, çocukların oynu oynarken kullandıkları tekerlemelerden biriydi. This was one of the rhymes children used while they play games.
Şimdi, üçüncü örneğimizi dinleyelim. Now, let's listen to our third example.
(German news)
Bu da Almancaydı. This is German too.
Bir haber spikerinin konuşması. The conversation of a news speaker.
İşte size, bir örnek daha. Here for (to) you, one example more.
(German music - Berlin by Klaus Hoffmann)
Evet. Bu da Almancaydı. Yes. This was German too.
Dinlediğiniz örnekler üzerine, On the examples you heard,
Andreas birazdan açıklamalar da yapacak. Andreas will do a few explanations. (?)
Andreas kim mi? Who is Andreas?
Haklısınız. You're correct.
Şimdilik şu kadarını söyleyelim. Let's say this much for now.
Andreas, kursumuzda önemli bir rol oynuyor. Andreas plays an important role in our course.
Kendisini üçüncü dersimizde daha yakından tanıyacaksınız You'll learn about him from a closer perspective in our third lesson.
Andreas, şimdi sizlere Almanca olarak şu cümleyi söyleyecek. Andreas will now say that sentence to you in (as) German.
Bu, bir şarkıdır. This is a song.
Das ist ein Lied. This is a song.
Andreas, şimdi de bu şarkının kime ait oldğunu söyleyecek. Andreas now will talk of this song's belonging to who. (will say who the song belongs to)
Von Klaus Hoffmann. By Klaus Hoffmann.
Şimdi bunla(?), arka arkaya yeniden dinliyoruz. Now with that, we listen again one after the other.
Das ist ein Lied von Klaus Hoffmann. This is a song by Klaus Hoffmann.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP