More fun with TED.com translations: Norwegian and Icelandic this time

Wednesday, September 14, 2011

Today I had another go at the kind of simple "phrase book" one can make by using TED.com translations, this time with Norwegian and Icelandic. Hardly any talks there have been translated into Icelandic, and when picking a few languages to compare one must start with the least translated language first. This video has been translated into both Icelandic and Norwegian, and so allows us to make a rough comparison of the two languages. You'll notice that this method works best with languages that have a similar word order as it lets you divide up sentences into quite small parts, making it easier to look from one to the other.

Had today not been a workday I would have added a few others as well: Danish, Swedish, etc. This talk has been translated into quite a few given its popularity and short length.

As a boy, I loved cars.
Som en liten gutt elsket jeg biler.
Þegar ég var yngri elskaði ég bíla.

When I turned 18, I lost my best friend to a car accident.
Da jeg ble 18, mistet jeg min beste venn i en bilulykke.
Þegar ég varð 18, missti ég besta vin minn í bílslysi.

Like this.
Som dette.
Bara sí svona.

And then I decided I'd dedicate my life to saving one million people every year.
Det var da jeg bestemte meg for å vie mitt liv til å redde en million mennesker hvert år.
Það var þá sem ég ákvað að helga líf mitt því að bjarga milljón manns á hverju ári.

Now I haven't succeeded, so this is just a progress report,
Jeg har ikke lykkes ennå, dette er bare en statusrapport,
Mér hefur ekki ennþá tekist það, svo þetta er bara framvinduskýrsla,

but I'm here to tell you a little bit about self-driving cars.
men jeg er her for å fortelle dere litt om selvkjørende biler.
en ég er hér til að segja ykkur dálítið frá bílum sem keyra sig sjálfir.

I saw the concept first in the DARPA Grand Challenges
Jeg så konseptet først i "DARPA Grand Challenges"
Ég varð hugmyndarinnar fyrst var í DARPA keppnunum

where the U.S. government issued a prize
hvor de amerikanske myndighetene gir ut en pris
þar sem ríkisstjórn Bandaríkjanna bauð þeim verðlaun

to build a self-driving car that could navigate a desert.
til de som kan bygge en selvstyrt bil som kan navigere seg gjennom en ørken.
sem gæti búið til ökumannslausan bíl sem keyrt gæti í gegnum eyðimörk.

And even though a hundred teams were there, these cars went nowhere.
Og selv om hundre lag hadde møtt opp, gikk bilene i hytt og pine.
Og þrátt fyrir þau hundrað lið sem þar voru, komust bílarnir ekki neitt.

So we decide at Stanford to build a different self-driving car.
Så vi bestemte oss ved Stanford for å bygge en selvstyrt bil.
Svo við við Standford háskóla ákváðum að byggja öðruvísi sjálfkeyrandi bíl.

We built the hardware and the software.
Vi bygget maskinvaren og programvaren.
Við bjuggum til vélbúnaðinn og hugbúnaðinn.

We made it learn from us, and we set it free in the desert.
Vi fikk den til å lære av oss, og vi satte den fri i ørkenen.
Við létum hann læra af okkur, og við hleyptum honum í eyðimörkina.

And the unimaginable happened:
Og det utrolige skjedde:
Og það óhugsandi gerðist:

it became the first car to ever return from a DARPA Grand Challenge
den ble den førstebilen som noen gang kom tilbake fra et Dharpa Grand Challenge løp
hann varð fyrsti bíllinn til að snúa aftur úr DARPA keppninni

-- winning Stanford 2 million dollars.
-- og vant 2 millioner dollar til Stanford.
-- og varð Stanford háskóla út um 2 milljónir dollara. einasta lífi.

Yet I still hadn't saved a single life.
Men jeg hadde ikke reddet et eneste liv ennå.
En þrátt fyrir það hafði ég ekki bjargað einu

Since, our work has focused on building driving cars
Siden det, har arbeidet vårt fokusert på å lage selvstyrte biler
Eftir það hefur vinna okkar snúist um það að byggja bíla

that can drive anywhere by themselves
som kan kjøre hvor som helst på egen hånd
sem geta keyrt hvert sem er af sjálfsdáðum

-- any street in California. We've driven 140,000 miles.
-- en hvilket som helst gate i California. Vi har kjørt 225.000 kilometer.
-- hvaða götu sem er í Kaliforníu. Við höfum keyrt 225.000 kílómetra.

Our cars have sensors by which they magically can see everything around them
Våre biler har sensorer som tillater dem å se alt rundt dem
Bílar okkar hafa skynjara sem þeir nota til að sjá á undraverðan hátt allt sem í kringum þá er

and make decisions about every aspect of driving.
og ta beslutninger vedrørende alle aspekter rundt kjøring.
og taka ákvarðanir um allt tengt akstrinum.

It's the perfect driving mechanism.
Det er den perfekte kjøremekanismen.
Þetta er hin fullkomna ökutækni.

We've driven in cities, like in San Francisco here.
Vi har kjørt i byer, som i San Francisco her.
Við höfum keyrt í borgum eins og hér í San Francisco.

We've driven from San Francisco to Los Angeles on Highway 1.
Vi har kjørt fra San Francisco til Los Angeles på Highway 1.
Við höfum keyrt frá San Francisco til Los Angeles á Hraðbraut 1.

We've encountered joggers, busy highways, toll booths,
Vi har møtt joggere, travle motorveier, bomveier,
Við höfum glímt við skokkara, þunga umferð á hraðbrautum, tollbása,

and this is without a person in the loop;
og dette uten en person involvert,
og allt þetta án þess að blanda manni í ákvarðanatökuna;

the car just drives itself.
bilen kjører seg selv.
bíllinn keyrir sig bara sjálfur.

In fact, while we drove 140,000 miles, people didn't even notice.
Faktisk, mens vi kjørte de 225.000 kilometrene så merket ikke folk det engang.
Satt best að segja, þegar við keyrðum þessa 225.000 kílómetra, tók fólk ekki einu sinni eftir því.

Mountain roads, day and night,
Fjellveier, dag og natt,
Fjallvegir, dag og nótt,

and even crooked Lombard Street in San Francisco. (Laughter)
til og med svingete Lombard Street i San Francisco. (Latter)
og jafnvel hið hlykkjótta Lombard stræti í San Francisco. (Hlátur)

Sometimes our cars get so crazy, they even do little stunts.
Noen ganger blir bilene våre så gale, at de til og med gjør små stunts.
Stundum eru bílarnir okkar svo villtir, að þeir sýna smá áhættuatriði.

(Video) Man: Oh, my God. What? Second Man: It's driving itself.
(Video) Mann: Åh, herregud. Hva? 2.Mann: Den kjører av seg selv.
(Myndband) Maður: Guð minn góður. Hvað? Annar Maður: Hann keyrir sig sjálfur.

Sebastian Thrun: Now I can't get my friend Harold back to life,
Sebastian Thrun: Jeg kan ikke få tilbake min venn Harold,
Sebastian Thrun: Ég get ekki vakið vin minn Harold upp frá dauðum,

but I can do something for all the people who died.
men jeg kan gjøre noe for alle folkene som døde.
en ég get gert dálítið fyrir allt það fólk sem hefur dáið.

Do you know that driving accidents are the number one cause of death for young people?
Visste du at bilulykker er den største dødsårsaken for unge mennesker?
Vissuð þið að umferðarslys eru algengasta dánarorsök ungs fólks?

And do you realize that almost all of those are due to human error
Og visste du at nesten alle er på grunn av menneskelige feil
Og vissuð þið það að nánast öll þessi slys eru af völdum mannlegra mistaka

and not machine error, and can therefore be prevented by machines?
og ikke tekniske feil, og kan dermed bli forhindret av maskiner?
en ekki vélrænna mistaka, og eru þar af leiðandi fyrirbyggjanleg af vélum?

Do you realize that we could change the capacity of highways by a factor of two or three
Skjøner du at vi kan endre kapasiteten på motorveien med en faktor på to til tre
Áttið þið ykkur á því að við getum breytt flutningsgetu hraðbrauta tvö- eða þrefalt

if we didn't rely on human precision on staying in the lane --
om vi ikke trenger bry oss om menneskelig presisjon for å holde oss i rett fil --
ef við reiddum okkur ekki á mannlega nákvæmni þegar kemur að því að halda sig innan akreinar --

improve body position and therefore drive a little bit closer together
forbedret posisjon og kjør litt nærmere
bæta líkamsstöðu og þar af leiðandi keyrt nær hvert öðru

on a little bit narrower lanes, and do away with all traffic jams on highways?
på smalere filer, og vi er kvitt køer og kaos på motorveiene?
á örlítið mjórri akreinum, og komist hjá öllum umferðarteppum á hraðbrautum?

Do you realize that you spend an average of 52 minutes per day in traffic,
Visste du at du bruker gjennomsnittlig 52 minutter hver dag i kø,
Áttið þið ykkur á því að þið eyðið að meðaltali 52 mínútum á dag í umferðinni,

wasting your time on your daily commute?
kaster bort tid på din daglige tur til jobb?
að sóa tíma ykkar á ykkar daglega ferðalagi?

You could regain this time.
Du kan få tilbake denne tiden.
Þið gætuð endurheimt þennan tíma.

This is four billion hours wasted in this country alone.
Det er fire billioner timer som blir kastet bort i dette landet alene.
Þetta eru fjórir milljarðar klukkutíma sem er sóað í einungis þessu landi.

And it's 2.4 billion gallons of gasoline wasted.
Og det er 9 billioner liter med drivstoff som kastes bort.
Og að það eru 9 milljarðar lítra af bensíni sem er sóað.

Now I think there's a vision here, a new technology,
Jeg tror det er en ny visjon her, en ny teknologi,
Ég tel að hér sé á ferðinni ný framtíðarsýn, ný tækni,

and I'm really looking forward to a time
og jeg ser virkelig fram til en tid
og ég hlakka verulega til þess tíma

when generations after us look back at us and say
hvor generasjoner etter oss ser tilbake på oss og sier
þegar komandi kynslóðir líta til baka á okkur og segja

how ridiculous it was that humans were driving cars.
hvor tullete var det ikke at mennesker kjørte biler.
hversu heimskulegt það hafi verið að menn keyrðu bíla.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP