Peace Corps Volunteers' First Steps in Romanian for Moldova, 1998

Thursday, November 25, 2010

I was looking through some books on Eric.ed.gov today and found a few in Romanian, including this one (pdf) for volunteers in Moldova in 1998 that is particularly short. At just over 20 pages, it took just a bit over an hour to type up, except for the alphabet chart and pronunciation guide as that can be found anywhere. The English part (and maybe the Romanian, but I can't tell) is full of typos and mistakes ("good buy", "by cause", "I am share" for "I am sure") and so I've changed quite a bit there.

There are at least four other Romanian textbooks there that are much greater in size (up to 120+ pages), so be sure to do a direct search if you want more.

More after the jump:PC Volunteers' First Steps in Romanian

CHIŞINĂU - 1998The Romanian Language

Romanian is relatively easy to read and to write since it is a phonetic language in which all letters are pronounced. With the exception of the two typical sounds ă and î, all the other sounds are easy to identify with English approximations. Originating in the Latin language brought by Roman colonists in 106 - 275 AD, Romanian has much in common with French, Italian, Spanish and Portuguese.

Through the centuries the Romanian territories have been crossed by migrating tribes of Germanic, Slav and Magyar origin, each contributing words of their own vocabulary to the Romanian language. Some words of Greek and Turkish origin are a reminder of the political dominance exercised by these two powers.

(Skip alphabet, phonetics)

Romanian and English have a lot of common words that are similar when written, having the same meaning. Here you have a list of those.

academic
accesibil
activ
aniversare
aparent
argument
aristocrat
aromă
artificial
artist
asfalt
balsam
bancă
biscuit
certificat
ciocolată
circ
conferinţă
a corecta
creatură
criminal
dată
dicţionar
document
examen
exerciţiu
film
frescă
a funcţiona
gheizer
grup
influenţă
informaţie
instituţie
interes
interviu
a introduce
jachetă
jurnalist
listămaniac
moment
monument
muzică
natură
a nota
opinie
piscină
a prefera
progres
restaurant
secret
simplu
solid
student
teatru
technician
telefon
telegramă
teribil
umbrelăuniversitate
urgent
verdict
vulgar
zonă


Some Basic Expressions
Cuvinte şi expresii uzuale

Yes. -- Da.
No. -- Nu.


Greetings
Formule de salut

Good morning! -- Bună dimineaţa!
Good afternoon! -- Bună ziua!
Good evening! -- Bună seara!
Good night! -- Noapte bună!
Goodbye! -- La revedere!
See you later! -- Pe curînd!
Hello / Hi! -- Bună / Salut!
Welcome! -- bine aţi venit!


Thankings
Formule de mulţumire

Please. -- Vă rog.
Thank you. -- Mulţumesc.
Thank you very much. -- Mulţumesc foarte mult.
You're welcome. -- Cu plăcere.


Forms of address
Formule de adresare

Mrs. -- Doamnă.
Miss -- Domnişoară.
Mr. -- Domnule.
You (polite form). -- Dumneavoastră.


Other expressions
Alte expresii

What is your name? -- Cum vă cheamă?
My name is... -- Mă numesc...
Where are you from? -- de unde sînteţi?
I am from... -- Eu sînt din...
How do you do? -- Încîntat de cunoştinţă.
Pleased to meet you. -- Îmi pare bine.
How are you? -- Ce mai faceţi?
Fine. -- Bine.
I beg your pardon? -- Poftim?
Excuse me. (May I get past?) -- Pardon, vă rog.
What do you call this / that in Romanian? -- Cum se zice asta pe romăneşte?
What does this / that mean? -- Ce înseamnă asta?
Do you speak English? -- Vorbiţi englezeşte?
A little. -- Puţin.
I don't speak Romanian. -- Nu vorbesc romăneşte.
Could you speak more slowly? -- Puteţi să vorbiţi mai rar, vă rog?
Could you repeat that? -- Puteţi să repetaţi asta?
Just a moment. -- Un moment.
Do you understand? -- Înţelegeţi?
I understand. -- Înţeleg.
I don't understand. -- Nu înţeleg.
I'm tired. -- Sînt obosit.
I'm hungry. -- Mi-i foame.
I'm thirsty. -- Mi-i sete.
I'm sick. -- Sînt bolnav.
I have a problem. -- Am o problemă.
I need help. -- Am nevoie de ajutor. / Ajutaţi-mă, vă rog.
I would like... -- Aş vrea...
... a glass of mineral water / juice -- un păhar de apă minerală / suc
... tea / coffee / milk -- ... ceai / cafea / lapte
I'm on a diet. -- Ţin dietă.
I'm vegetarian. -- Sînt vegetarian.
I don't drink alcohol. -- Nu beau alcool.
I don't eat meat. -- Nu mănînc carne.


Numbers
Numere

0 zero
1 unu
2 doi
3 trei
4 patri
5 cinci
6 şase
7 şapte
8 opt
9 nouă
10 zece

11 unsprezece
12 doisprezece
13 treisprezece
14 paisprezece
15 cincisprezece
16 şaisprezece
17 şaptesprezece
18 optsprezece
19 nouăsprezece
20 douăzeci
21 douăzeci şi unu
22 douăzeci şi doi

30 treizeci
40 patruzeci
50 cincizeci
60 şaizeci
70 şaptezeci
80 optzeci
90 nouăzeci

100 o sută
200 două sute

1000 o mie
1000000 un milionDialogues
Dialoguri

Cum mulţumim? -- Thanking

A: Un tichet, vă rog. -- A ticket, please.
B: Poftiţi. -- Here you are.
A: Mulţumesc. -- Thank you.
B: Cu plăcere. -- You're welcome.


La restaurant -- At the restaurant

A: Bună ziua! -- Good afternoon!
B: Bună ziua! Ce doriţi? -- Good afternoon! What would you likE?
A: O cafea, vă rog. Cît costă? -- Coffee, please. How much is it?
B: Doi lei. Poftiţi cafeaua. -- 2 lei. Here you are.
A: Mulţumesc. -- Thank you.
B: Cu plăcere. -- You're welcome.


Să facem cunoştinţă -- Introducing yourself

A: Mă numesc Mario Ciobanu, sînt studentă. Sînt din Chişinău. Şi Dumneavoastră? -- My name is Maria Ciobanu. I'm a student. I'm from Chişinău. And you?
B: Eu sînt John Boon. Sînt profesor. -- I'm John Boon. I'm a teacher.
A: Îmi pare bine. De unde sînteţi? -- Pleased to meet you. Where are you from?
B: Din SUA. -- I'm from the USA.
A: Vorbiţi româneşte? -- Do you speak Romanian?
B: Puţin. -- A little.


Un interviu... -- An interview...

A: Bună ziua! -- Good afternoon!
B: Bună ziua! -- Good afternoon!
A: Eu sînt Elena Petrescu, jurnalistă. Dar Dumneavoastră? -- My name is Elena Petrescu. I'm a journalist. And you?
B: Eu sînt Marc Johnson, pictor. -- I'm Mark Johnson, a painter.
A: Îmi pare bine... -- Glad to meet you.
B: Doriţi ceva? -- May I help you?
A: Da. Aş dori un interviu, vă rog. -- Yes. I would like an interview, please.
B: Îmi pare rău... Dar nu înţeleg bine limba română. Vorbiţi englezeşte? -- I'm sorry... But I don't understand Romanian very well. Do you speak English?
A: Da, desigur. -- Yes, I do.


John Flynn caută hotelul "Dacia" -- John Flynn looking for the hotel "Dacia"

A: Bună ziua! -- Good afternoon!
B: Bună ziua! -- Good afternoon!
A: Spuneţi-mi, vă rog, unde e hotelul "Dacia"? -- Could you tell me where the hotel "Dacia" is?
B: Mergeţi înainte, apoi la stînga. -- Go straight ahead, then turn to the left.
A: Mulţumesc. -- Thank you.
B: Cu plăcere. -- You're welcome.


La hotelul "Dacia" -- At the hotel "Dacia"

A: Vă rog, o cameră pentru o persoană. -- I'd like a single room, please.
B: Îmi pare r(au, nu avem. Întrebaţi la hotelul "Codru". -- I'm sorry, we don't have one. Could you check out "Codru" hotel, please?
A: Unde este hotelul "Codru"? -- Where is the hotel "Codru"?
B: Vizavi. -- Vis-a-vis.
A: Mulţumesc. La revedere. -- Thank you. Goodbye.
B: La revedere. -- Goodbye.


La hotelul "Codru" -- At the hotel "Codru"

A: Aveţi camere libere? -- Do you have a free room?
B: Da, la etajul doi. -- Yes, I do. It is on the second floor.
A: O cameră pentru o persoană, vă rog. -- A single room, please.
B: Bine. Camera zece. Poftiţi cheia. -- Ok, room 10. Here is your key, please.
A: Mulţumesc. -- Thank you.
B: Cu plăcere. -- You're welcome.


În familia gazdă -- In the host family

A: Bună ziua! -- Good afternoon!
B: Bună ziua! -- Good afternoon!
A: Eu sînt John Flynn. Sînt din Statele Unite ale Americii. -- I'm John Flynn. I'm from the USA.
B: Îmi pare bine. Eu sînt Ion. Aceasta e soţia mea Elena. -- Pleased to meet you. I'm Ion. This is my wife Elena.
A: Încîntat de cunoştinţă. -- Glad to meet you.
B: Poftiţi la masă... Doriţi vin, suc, şampanie...? -- Welcome to our dinner table... Would you like some wine, juice, champagne...?
A: Nu beau alcool. Un suc, vă rog. -- I don't drink alcohol. Some juice, please.
B: Preferaţi carne, salată... -- Would you prefer some meat, salad...?
A: Nu mănîne carne, sînt vegetarian. O salată, vă rog. -- I don't eat meat, I'm vegetarian. A salad, please.
B: Poftiţi. -- Here you are.
A: Mulţumesc. -- Thank you.
B: Cu plăcere. -- You're welcome.


Greetings from Moldova
Salutări din Moldova

Bună dimineaţa!

Numele meu este Ştefan Miller. Vă rog să nu mă confundaţi, eu nu sînt Ştefan cel Mare, eroul naţional moldovenesc, sînt directorul Corpului Păcii în Moldova.
Vă felicit pentru că sînteţi invitaţi în Moldova.

Good morning!

My name is Steve Miller. Please don't take me for another person, I am not Ştefan cel Mare, the Moldavian national hero, I am the director of the Moldova Peace Corps.
I congratulate you for being (because you are) invited to Moldova.


Salut!

Mă cheamă Janet, Smith nu Jackson. Eu sînt voluntară în Corpul Păcii. Oamenii spun că eu pot să vorbesc limba română bine, dar eu nu sînt de acord.
Cum am învăţat limba română bine şi repede?
Fiindcă noi avem profesori foarte minunaţi şi interesanţi.
Şi cum este Moldova?
Viaţa în Moldova nu este uşoară, dar majoritatea oamenilor sînt ospitalieri şi Moldova este frumoasă.

Hello!

My name is Janet, Smith not Jackson. I am a Peace Corps volunteer. People say that I speak Romanian well but I don't agree.
How did I learn Romanian so well and so fast?
Because we have such excellent and interesting teachers.
And how is Moldova?
Life in Moldova is not easy, but most of the people are friendly and Moldova is beautiful.


Noroc!

Mă cheamă Mark Chernoff.
Eu sînt un voluntar din Corpul Păcii. Specialitatea mea este dezvoltarea businessului. Eu sînt din statul Arizona, dar acum eu locuiesc în oraşul Cimişlia, la sudul Moldovei.
Eu lucrez la Centrul de Business, acolo, cu dezvoltarea businessului şi privatizarea. Mie îmi place Moldova şi Cimişlia foarte mult. Mie îmi place foarte mult vin moldovenesc.

Hello!

My name is Mark Chernoff.
I am a Peace Corps volunteer. My specialty is developing (the) business. I am from the state of Arizona, but now I'm living in the city of Cimişlia, in the south of Moldova.
I work at the Business Center, developing (the) business and privatisation there. I like Moldova and Cimişlia very much. I like Moldovian wine very much.


Bună ziua!

Eu sînt Jennifer Arndt şi eu sînt voluntar în grupul III Moldova. Acum eu lucrez în satul Lăpuşna ca profesoară de limbă engleză.
Îmi place Moldova foarte mult, dar acum este foarte-foarte frig. Să ne întîlnim în vară, fiindcă o să lucrez cu PST TEFL.
Şi eu vă doresc mult success şi noroc.

Hello!

I am Jennifer Arndt and I am a volunteer in the 3rd group (in) Moldova. Now I am working in the village of Lapuşna as a teacher of English.
I like moldova very much, but now it is very cold. We will meet in the summer, because I will work with PST TEFL.
And I wish you a lot of success and good luck.


Noroc!

Mă cheamă Lolly. Eu sînt din Texas. Am venit în moldova în anul '95.
Eu trăiesc într-un sat mic - Ermoclia. Eu lucrez la şcoală medie. Am clasele 5, 6, 7 şi 8. În Ermoclia eu trăiesc cu o familie. În Moldova eu iubesc toamna pentru că e frumoasă şi noi facem vin. Moldova are obiceiuri tare interesante.
Eu vă doresc succes la PST şi timp de 2 ani.
La revedere!

Hello!

My name is Lolly. I am in Texas. I came to Moldova in '95.
I live in a small village - Ermoclia. I work at the school. I have the 5th, 6th, 7th and 8th years (grades). In Ermoclia I live with a family. In Moldova I like the autumn because it is beautiful and we make wine. Moldova has very interesting customs.
I wish you good luck at the PST and during the 2 years.
Good bye!


Salut!

Mă numesc Svetlana. Eu sînt Coordonator Lingvistic în Corpul Păcii - "Mare Brînză" pentru limbă.
Sper că această casetă va fi de ajutor.
Vă aşteptăm în Moldova.

Hi!

My name is Svetlana. I am Language Coordinator at Peace Corps - "Big Cheese" for language.
I hope this tape will be useful.
We are waiting for you in Moldova.


Stimaţi viitori colegi!

Poate acum nu înţelegeţi tot ce voi spune, dar ştiu că în curînd o să vorbim liber în Limba Română.
Eu sînt Alex. Am venit cu grupul Moldova 5 şi sînt profesor de Limba Engleză în raionul Teleneşti, unde oamenii sînt harnici şi prietenoşi şi vinul de casă este foarte gustos.
Vreau să spun că vă aşteptăm cu nerăbdare. Sînt sigur că experienţa voastră va fi memorabilă şi interesantă aici în Moldova. Dacă acum nu înţelegeţi nimic despre ceea ce vorbesc eu, nu faceţi griji, pentru că aici în Moldova colectivul care lucrează cu Corpul Păcii şi se interesează cu studiile în Limba Română - este cel mai bun.
Mai în scurt, vă doresc drum bun şi vă aşteptăm cu braţele deschise.
La revedere.

Dear future volunteers!

Maybe now you can't understand everything I say, but soon we'll talk easily in Romanian.
I am Alex. I came with Moldova 5 group and I am an English teacher in Teleneşti district, where people are hard-working and friendly, and home-made wine is very tasty.
I want to say that we are anxiously waiting for you. I am sure that you experience here in Moldova will be memorable and interesting. If you don't understand everything now, don't worry, because here in Moldova the staff which works with the Peace Corps and is interested in teaching Romanian is the best.
Finally, I wish you a nice trip and we are waiting for you.
Good bye!


Eu sînt Pamela din Oraşul Leova. Eu sînt foarte fericită că am venit în Moldova. Eu sînt profesoară de limba engleză şi în această perioadă eu mi-am făcut cîteva prietene buni.
Elevii din Leova sînt foarte interesanţi.
Noi aşteptăm cu nerăbdare sosirea voluntarilor de la Moldova 6.
Veniţi odihniţi şi motivaţi!
Drum bun. Pe curînd.
Ne vom vedea unul pe altul la vară.

I am Pamela Crisman from Leova. I am very happy that I came to Moldova. I am a teacher of English and during this period I made some good friends.
Pupels from Leova are very interesting.
We look forward to the arrival of the volunteers from Moldova 6.
Have a nice trip. See you soon.
We'll see each other in the summer.


Noroc!

Mă numesc Kari Gloppen şi eu sînt din Minneapolis, Minnesota. Aici în Moldova eu lucrez cu Programul Educaţia pentru Sănătate.
Moldova este frumoasă - vin bun, oameni buni şi timp bun!
Noi sîntem foarte bucuroşi că voi veţi veni.
Vă aşteptăm!

Hi!

My name is Kari Gloppen and I am from Minneapolis, Minnesota. Here in Moldova I work in the Health Education Program.
Moldova is beautiful - good wine, good people and good time(s)!
We are very happy that you will come.
We await you!


Bună ziua!

Evident că sînt voluntară la Corpul Păcii şi în particular eu sînt consultantă pentru Organizaţiile Neguvernamentale şi eu lucrez la Fundaţia de Tineret "Secolul XXI" sau mai simplu "Informaţii pentru Tineret" sau INFOTIN. INFOTIN încearcă să facă colaborare cu alte organizaţii neguvernamentale din Moldova.
Şi eu cred că e important să lucrezi cu colegii din Moldova, şi pentru mine este experienţă bună, şi mai departe, e important să ştiţi că veţi învăţa de la colegii din Moldova şi ei vor învăţa de lo dumneavoastră.

Hello!

Of course, I am a Peace Corps Volunteer and in particular I'm an NGO Consultant, and I work with the Youth Foundation "The XXI Century" or more simply "Information for Youth" - INFOTIN. INFOTIN tries to collaborate with other NGOs from Moldova.
And I think that it is important to work with my Moldovan colleagues, and for me this is a good experience, and more than that, it is important to know that you will learn from your Moldovan coleagues and they will learn from you.


Salut!

Mă cheamă Lili, sunt din Chişinău şi lucrez la Corpul Păcii de trei ani. Îmi place mult această experienţă. Sper să vă placă în Moldova.
Vă aşteptăm!

Hello!

My name is Lili, I am from Chişinău and I have worked for the Peace Corps for three years. I like this experience a lot. I hope you will like Moldova.
See you!Bună ziua, viitorilor voluntari!

Sunt Galina, profesoară de limba română la Corpul Păcii. În afară de aceasta lucrez profesoară de limba franceză la o şcoală din oraşul Chişinău. Sunt căsătorită. Am doi copii, care studiază limba engleză la şcoală.
Îmi place să lucrez cu voluntarii din Statele Unite ale Americii pentru că sunt receptivi şi studiază cu multă plăcere limba română.
Ne vedem vara!

Good day, future Volunteers!

I am Galina, Romanian teacher at the Peace Corps. Besides this, I work as a French teacher in a school in the city of Chişinău. I am married. I have two children who study English at school.
I like to work with Volunteers from the USA, because they are receptive and study Romanian with a lot of pleasure.
See you in the summer!

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP