English - Romanian phrasebook, English-Romanian dictionary: U - Z

Friday, March 05, 2010

Letters U to Z of the English-Romanian dictionary section of the phrasebook. Other letters in the English-Romanian dictionary: A, B-C, D, E-F, G-H, I-L, M-N, O-P, Q-S, T. Romanian-English dictionary letters: A, B-C, D-E, F-H, I-K, L-M, N-P, R-S, T-Z. Other chapters in the book: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19.
With this the book has finally been typed out and now it's time to put them all together (will probably do that tomorrow). After that the book will have to be proofread and updated, proofread because there are certainly typos (not only my own but also typos due to parts of the book that weren't printed well, where ş often looked like s) and updated because the book uses an orthography slightly different from modern Romanian, such as that between î vs. â. I'm not Romanian so after the posts are all assembled together someone else will have to do that before the book can be recommended to anyone with confidence.


ugly -- urît/ă
ulcer -- ulcer
umbrella -- umbrelă
uncle -- unchi
under -- sub, inferior, dedesubt
underneath -- dedesubt
understand -- a înţelege, a pricepe, a deduce
underwear -- indispensabile
unemployment -- şomaj
union -- unire, uniune, sindicat
unite -- a (se) uni
unity -- unitate, unire
university -- universitate
up -- sus
upholsterer -- tapiţer
upset -- tulburat, frămîntat, supărat a (se) tulbura
upstairs -- la etaj, de sus
urge -- îndemn, impuls, a îndemna, a solicita
use -- folosire, întrebuinţare, a folosi
useful -- folositor
usual -- obişnuit


V


vacation -- vacanţă, concediu
vaccinate -- a vaccina
vaccination -- vaccinare
vacuum cleaner -- aspirator
value -- valoare, valoros, a valora/preţui
vanilla -- vanilie
vary -- a varia, a (se) schimba
veal -- carne de văcuţă
vegetables -- legume
vein -- venă, nervură
vessel -- vas
view -- privelişte, opinie, a privi, a examina
village -- sat
violent -- violent
virus -- virus
vision -- viziune
visit -- vizită, a vizita
voice -- voce
voluntary -- voluntar
vote -- a vota, vot


W


waist -- talie, mijloc
wait -- aşteptare, a aştepta, amînare, a amîna
waiter -- chelner, ospătar
waiting -- aşteptare
waitress -- chelnăriţă
wake up -- a se trezi, a se scula
walk -- a merge pe jos, plimbare, a (se) plimba, mers
wall -- zid, perete
wallet -- portofel
walnut -- nucă
want -- lipsă, nevoie, a avea nevoie, a dori
war -- război
warm -- cald, entuziast, aprins, proaspăt
warn -- a avertiza, a preveni, a înştiinţa
warning -- prevenire
wash -- spălat, a spăla
washing machine -- maşină de spălat rufe
waste -- pierdere, risipă, a risipi, a irosi
watch -- ceas (de mînă), pază, a supraveghea, a astepta
watchmaker -- ceasornicar
water -- apă
watermelon -- pepene
wave -- val, fluturare, a flutura, a saluta, a face semn cu mîna
way -- drum, fel, mod mijloc
weak -- slab, bolnav, diluat
wealthy -- bogat, cu stare
weapon -- armă
wear -- a purta, purtare, folosire, a uza
weather -- vreme, timp
Wednesday -- miercuri
week -- săptămînă
weigh -- a cîntări
weight -- greutate
welder -- sudor
well -- bine, fîntînă
west -- vest
wet -- ud, ploios
wheat -- grîu
wheel -- roată
while -- (perioadă scurtă de) timp
wide -- larg, lat, vast
wife -- soţie
wild -- sălbatic, pustiu
win -- cîştig, a cîştiga, reuşită, a reuşi
wind -- vînt
window -- fereastră
wine -- vin
wing -- aripă
winter -- iarnă
wire -- sîrmă, a telegrafia
wise -- înţelept
wish -- dorinţă, a dori, urare
with -- cu
withdraw -- a (se) retrage
within -- înăuntru
without -- în afară
woman -- femeie
wood -- lemn
wool -- lînă, stofă
word -- cuvînt, remarcă, a exprima în cuvinte
work -- muncă, ocupaţie, a lucra, a munci
world -- lume, univers
worry -- grije, a (se) îngrijora, nelinişte
worse -- mai rău
wound -- rană, jignire
wrench -- cheie (sculă), smulgere, durere
write -- a scrie
wrong -- greşit, rău, a greşi, a nedreptăţi


Y


yard -- curte, şantier, iard (=0,914 m.)
year -- an
yellow -- galben
yesterday -- ieri
yogurt -- iaurt
young -- tînăr/ă
yours -- al tău
youth -- tinerete


Z


zone -- zonă
zoo -- grădină zoologică

2 comments:

LJ said...

Just one quick correction here:
youth - tinerețe

Pindu said...

Just one quick correction here:
youth - tinerețe

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP