English - Romanian phrasebook, English-Romanian dictionary: Q - S

Friday, February 26, 2010

Letters Q to S of the English-Romanian dictionary section of the phrasebook. Other letters in the English-Romanian dictionary: A, B-C, D, E-F, G-H, I-L, M-N, O-P. Romanian-English dictionary letters: A, B-C, D-E, F-H, I-K, L-M, N-P, R-S, T-Z. Other chapters in the book: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19.Q


quality -- calitate
quantity -- cantitate
quarter -- sfert, monedă de 25 cenţi, cartier
question -- întrebare, problemă
quick -- repede, vioi, a se grăbi
quiet -- tăcut, liniştit, calm


R


race -- întrecere, rasă; a se întrece cu
radio -- radio
radish -- ridiche
railroad -- cale ferată
rain -- ploaie, precipitaţie, a ploua
raincoat -- haină de ploaie
raise -- a ridica, a creste, creştere
raisins -- stafide
rare -- rar
razor -- aparat de ras
razor blade -- lamă de ras
reach -- atingere, a da, a înmîne, a ajunge la
ready -- gata (de), pregătit
real -- real, adevărat
real estate -- intreprindere de vînzare şi cumpărare de case
reason -- raţiune, motiv
reasonable -- rezonabil
receipt -- chitanţă de primire, primire
recent -- recent, de curînd
recess -- intrerupere, recesiune, criză
recipe -- reţetă culinară
recognize -- a recunoaste/identifica
recommend -- a recomanda
record -- listă, mărturie, record sportiv
recover -- a recăpăta, a (se) stabili, însănătoşire, restabilire
recreation -- recreere
red -- roşu
red pepper -- ardei roşu
reduce -- a reduce, a scădea
refer -- a (se) referi
refined -- a (se) rafina
refrigerator -- frigider
register -- a înregistra, registru
registered mail -- scrisori înregistrate
registrar -- archivar, grefier
registrar's office -- oficiul grefierului
registration -- înscriere, înregistrare
regular -- regulat, obişnuit
reject -- refuzat, a refuza, a respinge
relation -- relaţie, legătură, poveste
relatives -- rudeni
relevant -- relevant, semnificativ
religion -- religie
remember -- a îşi aminti
rent -- chirie, a închiria
replace -- a înlocui
report -- raport, a relata
represent -- a reprezenta
representative -- reprezentativ, reprezentant
request -- cerere, a cere, dorinţă, nevoie
resident -- rezident
respond -- a răspunde
responsible -- responsabil
rest -- odihnă, rest
restaurant -- restaurant
restroom -- toaletă
result -- rezultat
resume -- a relua, a reîncepe, autobiografie
return -- întoarcere, înapoiere, a înapoia
reunion -- reuniune
reward -- răsplată
rhythm -- ritm
rice -- orez
rich -- bogat
ride -- plimbare călare / pe bicicletă / cu maşina
right -- drept, just, deapta, corect
ring -- inel, arenă a suna / răsuna
rise -- ridicătură, creştere, a (se) scula, a se ridica / înălta
river -- rîu
road -- cale, drum, şosea
rob -- a jefui, a lipsi de
robe -- robă, mantie
rock -- stîncă, rocă, a se legăna / balansa
roll -- rulou, sul, tabel; a se rostogoli / răsuci / învîrti
roof -- acoperiş, tavan, plafon
room -- cameră, odaie
root -- rădăcină
rough -- aspru, dur, neplăcut, a trata cu asprime
round -- cert, rondă, horă; a rotunji / înconjura / ocoli
round trip ticket -- bilet de călătorie dus-întors
route -- itinerar
rubber -- cauciuc, gumă
rug -- covor, carpetă
ruin -- ruină, distrugere; a distrigu / ruina
ruler -- conducător, domnitor
run -- a alerga, alergare; a conduce, a goni
run away -- a evada, a fugi


S


sad -- trist, regretabil
sailor -- marinar, pescar
salary -- salariu
sale -- vînzare, reducere de preţuri
salt -- sare
Salvation Army store -- magazinul Armatei salvării (societate de binefacere)
same -- acelaşi / aceeaşi
sand -- nisip, plajă
sandals -- sandale
sandpaper -- hîrtie abrazivă
sardine -- sardea
satisfy -- a satisface / mulţumi, a fi suficient
Saturday -- sîmbătă
sauce pan -- oală cu capac
sauerkraut -- varză murată
save -- a salva, a economisi / cruţa
saw -- ferăstrău, a tăia cu ferăstrăul
say -- a zice, a spune, a presupunu / admite
scale -- cîntar
scare -- spaimă, a speria
scarf -- fular
schedule -- program, orar, a programa
school -- şcoală
school year -- an şcolar
science -- ştiinţă
scientist -- om de ştiinţă
scissors -- foarfece
score -- scor, socoteală, a marca
scream -- a striga, ţipăt, hohot
screw -- şurub, a înşuruba
screwdriver -- şurubelniţă
sea -- mare
seafood -- mîncare din peşte de mare şi ocean
search -- a cerceta / căuta, căutare, cercetare
seat -- loc (de stat jos), a (se) aşeza
secret -- secret, taină
section -- secţiune, secţie, bucată, parte
see -- a vedea, a înţelege
seem -- a părea, a se părea
self -- individualitate, acelaşi
self-confident -- cu încredere de sine
selfish -- egoist
semester -- semestru
send -- a trimite, a goni, a expedia
sentence -- propoziţie, sentinţă, a condamna
September -- septembrie
serious -- serios, grav
settle -- a (se) aşeza, a se stabili, a coloniza
sew -- a coase
shade -- umbră, a face umbră
shadow -- umbră (a unui corp)
shake -- scuturătură, mişcare a capului, a scutura
shallow -- nadînc, superficial
shame -- ruşine, jenă
shape -- formă, întruchipare, ordine, a forma, a da formă
share -- parte, a împărţi, distribui
sharp -- ascuţit, diez, abrupt, ironic
sheet -- foaie, cearceaf, strat
shelf -- raft, poliţă
sheriff -- serif
shine -- strălucire, luciu, a străluci
ship -- vas, corabie, a (se) îmbarca
shirt -- cămaşe, bluză
shock -- şoc, izbitură, a izbi, a dezgusta
shoe -- pantof, gheată potcoavă
shoe store -- magazin de încălţăminte
shoot -- mugur, vlăstar, a împuşca
short -- scurt, scund
shoulder -- umăr, umeraş
show -- arătare, aspect, spectacol, a arăta, a dovedi
shower -- duş, aversă
shrimp -- crevete
shut -- închis, a închide
shy -- timid, sperios
sick -- bolnav, nesănătos
sight -- văz, vedere
sign -- semn, urmă, gest
signal -- semnal
signature -- semnătură
silk -- mătase
silly -- prost, prostesc
silver -- argint
silverware -- argintărie (tacîmuri, etc.)
simple -- simplu, pur, modest
since -- de atunci
sincere -- sincer
sign -- a cînta
sink -- chiuvetă; a afunda / scufunda
sit -- a sta jos, a aşeza, a şedea bine
size -- mărime, măsură
skin -- piele, blană, coajă
skinny -- slab, subţire
skirt -- fustă
sky -- cer
slacks -- pantaloni
sleep -- a dormi, somn
sleeve -- mînecă, copertă
slender -- subţire, zvelt
slim -- subţire, zvelt
slip -- alunecare, greşeală, a alunceca
slippers -- papuci de casă
sloppy -- neglijent
slow -- încet, lent, în urmă
small -- mic/mică, neimportant
smart -- destept, descurcăreţ
smash -- izbitură, pocnet, sfărîmare; a lovi, a zdrobi/sfărîma
smell -- miros, a mirosi, a avea miros
smile -- zîmbet, surîs
smoke -- fum, fumat
smooth -- neted, calm, liniştit, a netezi, a şlefui
sneakers -- pantofi de tenis
sneeze -- strănut, a strănuta
snow -- zăpadă, a ninge
soap -- săpun
social security -- securitate socială
sofa -- canapea
soil -- sol, pămînt
soldier -- soldat
solid -- solid, compact, robust
some -- ceva, nişte, puţin
somebody -- cineva
someone -- cineva
son -- fiu
son-in-law -- ginere
song -- cîntec
sore -- rană, loc dureros
sorrow -- durere, suferinţă
sorry -- trist, îndurerat
sort -- gen, măsură, tip
sound -- zgomot, sunet, sănătos; a suna, a rosti, a răsuna
soup -- supă, ciorbă
sour -- acru, amar, afurisit, acreală
sour cream -- smîntînă
soybean -- bob de soia
space -- spaţiu, cosmos
spark -- scînteie, a scînteia
speak -- a vorbi, a zice
special -- special
specialist -- specialist
speech -- vorbire, discurs
speed -- viteză, iuţeală, a lua viteză
spell -- a ortografia, perioadă, interval
spend -- a cheltui / consuma
spices -- codimente, mirodenii
split -- despicare, dezbinare, a despica, a dezbina/diviza
sponsor -- sponsor (=persoană sau agenţie care garantează un imigrant în S.U.A.), a garanta
spoon -- lingură
sport -- sport, a face sport
spot -- pată, locşor
sprain -- luxaţie, a-şi luxa piciorul, etc.
spread -- întindere, desfăşurare, a întinde, a desfăşura
spring -- primăvară, izvor, a sări, a izvorî
square -- pătrat, piaţă, a ridica / da formă de / la pătrat
stamp -- timbru, marcă, ştampilă, a imprima, a marca
star -- stea, vedetă
starch -- amidon, apret, a scrobi, a apreta
start -- pornire, început, a porni, a lansa
state -- stat, rang, a stabili, a declara
statement -- declaraţie, afirmaţie, exprimare
stay -- şedere, a opri, a sta, a rămîne, a locui
steal -- a fura
steel -- otel, a căli
step -- pas, treaptă, a păşi, a călca
stepbrother -- frate vitreg
stepdaughter -- soră vitregă
stepfather -- tată vitreg
stepmother -- mamă vitregă
stepsister -- soră vitregă
stepson -- fiu vitreg
still -- nemişcat, încă
stockings -- ciorapi (damă)
stomach -- stomac
stomachache -- durere de stomac
stone -- piatră
store -- magazin, înmagazine, rezervă, stoc
story -- poveste, istorie, etaj
stove -- sobă
straight -- drept, direct
strange -- străin, ciudat
street -- stradă
strength -- putere, forţă
strike -- grevă, lovitură, a lovi, a izbi
string -- sfoară, coardă, şir, a lega
string bean -- fasole verde
strong -- puternic, tare durabil, autoritar
study -- studiu, birou, a studia, a cerceta, a învăţa
stupid -- prost, tîmpit
subject -- subiect, persoană, materie de studie, a supune, a expune, a se expune
succeed -- a urma după, a reuşi, a moşteni
such -- astfel (de)
sudden -- brusc, neaşteptat
suffer -- a suferi, a trece prin, a permite
sufficient -- suficient, destul
sugar -- zahăr
suggestion -- sugestie
suit -- costum, proces, a veni bine
suitcase -- geamantan, valiză
summer -- vară
sun -- soare
Sunday -- duminică
supermarket -- supermagazin
supervisor -- supraveghetor
supplies -- provizii
supply -- a livra, a aproviona, rezervă, stoc
support -- suport, sprijin, a spijini, a susţine, a întreţine
surface -- suprafaţă, arie, exterior
surgeon -- medic chirurg
surname -- nume (de familie)
surprise -- surpriză, a surprinde
sweat -- transpiraţie
sweater -- pulover
sweet -- dulce, parfumat, scump/ă, iubit/ă
sweet potatoes -- cartofi dulci
swim -- înot, a înota
system -- sistem, ordine

1 comments:

LJ said...

say -- a zice, a spune, a presupune / admite

also these days everyone uses supermarket, even my grandfather does

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP